Małyszyn Archives - Strona 3 z 4 - Gmina Mirzec

W tym roku powstanie dokumentacja projektowa dla drugiego etapu rozbudowy drogi gminnej Małyszyn – Krzewa.

W poniedziałek 9 maja wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą JR Andrzej Rybak na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy drogi. O długości 1800 metrów. Powstanie projekt drogi o szerokości 5 …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn, że dnia 7 kwietnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

W czwartek 17 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczych dla dwóch nowych inwestycji.

Umowa zawarta z firmą JR – Andrzej Rybak z Rataj dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych …

Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej zajmie się wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn umowę na wykonanie prac z właścicielem firmy Włodzimierzem Olszewskim. Firma ma wykonać nawierzchnię bitumiczną (wiążącą i ścieralną) na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego o długości 270,5 …

Siedmioro uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie złożyło ślubowanie i zostało pełnoprawnymi uczniami.

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w czwartek 28 października w szkole w Małyszynie. Na zaproszenie pierwszoklasistów, ich rodziców oraz społeczności szkolnej w Małyszynie w ślubowaniu uczestniczyła zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek, absolwentka Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

Uczestników uroczystości przywitała dyrektor …

Miód ze spadzi iglastej z Pasieki „Dobra Pszczoła” w Małyszynie otrzymał złoty medal w konkursie „Smaki Regionów 2021” na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Właściciele Pasieki ”Dobra Pszczoła” Rafał Zacharski wraz z żoną Małgorzatą i synem Mikołajem pojechali z gamą produkowanych przez siebie produktów pszczelarskich na poznańskie targi dzięki rekomendacji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

– W ubiegłym roku nasz miód …

W gminie Mirzec rozpoczęły się zebrania sołeckie. Mieszkańcy decydują o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Do tej pory zebrania odbyły się w sołectwach Gadka, Jagodne, Małyszyn oraz Ostrożance. Mieszkańcy sołectwa Gadka zdecydowali o przeznaczeniu funduszy na konserwację rowu melioracyjnego w swoim sołectwie. W sołectwie Jagodne pieniądze zostały przeznaczone na wykonanie zjazdu z drogi …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że 9 sierpnia 2021 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym nr 20 (naprzeciw remizy OSP Tychów Stary) od godz. 1000do 1800 wystawione zostaną kontenery, do których …

Pierwsze święto folkloru miało miejsce w Małyszynie 28 września 2013 r. Od tej pory regularnie, z wyjątkiem ubiegłego roku (pandemia) i drugiej edycji (przegląd odbył się w mirzeckim amfiteatrze), w połowie lata zjeżdżają się do Małyszyna ludowe zespoły z gminy Mirzec oraz goście z gmin ościennych, by w przeddzień żniw ucieszyć słuchaczy swym śpiewem, graniem …

Ktoś uszkodził wiatę przystankową w Małyszynie Górnym w pobliżu mostu.

Wybita została jedna z szyb w tylnej ścianie wiaty. Koszt naprawy wyniesie około 500 złotych. Sprawa została zgłoszona na policję. Osoby, które były świadkami zdarzenia lub mają o nim jakakolwiek wiedzę, proszone są o kontakt z Posterunkiem Policji w Mircu tel. 41 266-54-17.

Uszkodzona wiata jest jedną …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn, że dnia 5 lipca 2021 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Powrót do góry