Władze gminy - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec

Mirosław Seweryn

tel. 41 27-67-170

Sekretarz Gminy, Zastępca wójta Gminy Mirzec – Anna Piątek

tel. 41 27-67-173

Skarbnik Gminy Mirzec – Urszula Barszcz

tel. 41 27-67-174

Kierownik GOPS – Ewelina Strycharska

tel. 41 27-67-197

Powrót do góry