Pomoc prawna - Gmina Mirzec

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Zasady udzielania porad prawnych na terenie powiatu starachowickiego w 2023 r.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl. Istnieje również możliwość zapisów za pośrednictwem strony internetowej: zapisy on – line.

Jeśli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz – wypełnij krótką ankietę, która pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie ANKIETA

Dyżury specjalistyczne w punktach w całej Polsce:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Informacja

Od 1 stycznia 2023 roku powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:

PUNKT NR 1 (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

PONIEDZIAŁEK  w godz. 14.00 – 18.00  W URZĘDZIE GMINY W MIRCU,

MIRZEC STARY  9, 27-220 MIRZEC (POK. 119 PARTER),

CZWARTEK od godz. 11.00 do godz. 15.00 W URZĘDZIE GMINY W BRODACH,

ULICA STASZICA 3, 27-230 BRODY, POKÓJ NR 105 (I PIĘTRO).

WTOREK-ŚRODA-PIĄTEK od godz. 8.30 do godz. 12.30 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO).

– NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona jest osobiście przez radców prawnych, adwokatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2 od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do godz. 16.00

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE  POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 3 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 12.00

W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45,

27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA – porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

WAŻNE:

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu.

Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (0 41) 276 09 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl i za pośrednictwem strony internetowej:  zapisy on-line

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie:

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA

Porady prawne w formie zdalnej

Od 27 stycznia 2022 roku do 28 lutego nieodpłatne porady prawne będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2022 Starosty Starachowickiego z dnia 25.01.2022 r. od 27 stycznia 2022 r. (czwartek) do 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Starachowickiego. W celu umówienia się na poradę zdalną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego należy:

1) zadzwonić pod numer telefonu (0-41) 276-09-19, lub

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl

3) oraz za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady prawne w 2022 roku

MIEJSCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:

PUNKT NR 1 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1130
W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH,
UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO) –
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
– świadczona jest osobiście przez radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2  (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

PONIEDZIAŁEK  w godz. 1400 – 1800  W URZĘDZIE GMINY W MIRCU, MIRZEC STARY  9, 27-220 MIRZEC (POK. 119 PARTER),

CZWARTEK od godz. 1100 do godz. 1500 W URZĘDZIE GMINY
W BRODACH, UL. STASZICA 3, 27-230 BRODY, POKÓJ NR 105
(I PIĘTRO).

WTOREK-ŚRODA-PIĄTEK od godz. 1130 do godz. 1530 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona jest osobiście przez adwokatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 od poniedziałku do piątku od godz. 1100 do godz. 1500  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45,
27-200 STARACHOWICE  POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 4 od poniedziałku do piątku od godz. 1530 do godz. 1930
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45,
27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

__________________________________________________________________________________________

12.01.2021 r.

Dokumenty aktualne dotyczące nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Mirzec w 2021 roku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirzec: URZĄD GMINY > Bezpłatne porady prawne > Bezpłatne porady prawne -2021 rok

https://ugmirzec.sisco.info/?id=2388 

Kontakt w sprawie porad prawnych: e-mail: npp@powiat.starachowice.pl , nr telefonu 41 276-09-19

 

 ——————————————————————————————————————————————————————

26.05.2020 r.

Ważne dla osób prowadzących jednoosobową firmę, które potrzebują pomocy prawnej. Mogą uzyskać ją nieodpłatnie w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, organizowanych przez Powiat Starachowicki. Aby umówić się na poradę telefonicznie, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 41 276-09-19.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej ustawą) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Istotne zmiany po nowelizacji

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Tekst Starostwo Powiatowe Starachowice

Karta informacyjna nieodpłatna mediacja (57.00 kB)

Karta informacyjna poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (185.00 kB)

Opinia (362.47 kB)

Oświadczenie (14.83 kB)

Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (115.29 kB)

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (121.41 kB)

Dyżury radców i adwokatów (44.50 kB)

Dyżur nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego (128.00 kB)

Karta informacyjna poradnictwa – nieodpłatna pomoc prawna (44.50 kB)

Karta informacyjna poradnictwa – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (51.00 kB)

Informacja dla osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej (66.00 kB)

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (254.50 kB)

 

————————————————————————————————————

Informacje archiwalne

Raz w tygodniu udzielane są nieodpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy w Mircu w sali konferencyjnej.

 

W każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00 dyżur prawniczy w Mircu (sala 119 na parterze) pełni adwokat Małgorzata Orzechowska.

Nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji udzielane będą także w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Ważne:

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty. Nr telefonu: (0 41) 276 09 19. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością. Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Gdzie można uzyskać pomoc?

PUNKT NR 1 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4, pokój 124 (I piętro) – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji, świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
PUNKT NR 2 w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00 dyżury są pełnione przez adwokata w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pokój 119 (parter), tel. (41) 276-71-72

PUNKT NR 3 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – porad udzielają adwokaci.
PUNKT NR 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

 

Powrót do góry