Ostrożanka - Gmina Mirzec

To jedna z najmłodszych wsi w gminie Mirzec. Jej nazwa pojawia się pierwszy raz 1870 roku w księdze pamiątkowej rosyjskiej guberni. Jej nazwa zapisywana była na kilka sposobów jako Ostożanka, Postożanka, Ostrorzenka, Ostożenka. Być może nazwa pochodzi od chwastu z rodziny astrowatych, ostrożenia czyli popularnego ostu. Jeszcze wcześniej, bo w 1831 roku w zapiskach pojawia się nazwa Dziewiętniki. To nazwa kopalni rudy żelaza i przykopalnianej osady istniejącej na terenie dzisiejszej Ostrożanki. Z czasem została zapomniana, a pogórniczą osadę nazwano ostatecznie Ostrożanką.

Sołectwo

Sołtys

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

Ostrożanka

Chojnacki Tadeusz

Kosno Sławomir

Barszcz Marzena

Chmielewski Dariusz

Chojnacki Tadeusz

Kosno Sławomir

Myszka Zofia

Nachyła Edyta

Zięba Eugeniusz

Powrót do góry