Gadka - Gmina Mirzec

Etymologia nazwy miejscowości nie jest do końca wyjaśniona. Powstanie miejscowości łączy się z biskupem Gedeonem (Gedką), fundatorem opactwa cystersów w Wąchocku. Pojawia się też teoria topograficzna, według której Gadka była miejscem licznego występowania gadów. Jeszcze jedna hipoteza mówi o położeniu wioski na terenie z groblą zarośniętą krzewami, czyli na tak zwanej gaci. Pierwsze zapiski o miejscowości nazwanej wówczas Gathka pochodzą z 1470 roku. Gadka była wówczas własnością wąchockich cystersów. Obecnie sołectwo Gadka jest jednym z większych w gminie Mirzec.

Sołectwo

Sołtys

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

Gadka

Górska Alicja

Bilska Elżbieta

Bidzińska Elżbieta

Bilska Elżbieta

Górska Alicja

Iwoła Mariusz

Rafalski Jacek

Strzelec Andrzej

Zając Anna

Powrót do góry