Tychów Nowy - Gmina Mirzec

Jedna z młodszych wsi w gminie Mirzec. Jej pierwotna nazwa Niwy Tychowskie pojawia się w urzędowym spisie miejscowości z 1871 roku. Osada nazywana była też Tychowem Kolonią. Jeszcze w początkach XX wieku na mapach pojawiały się dwie nazwy: Niwy Tychowskie oraz Tychów Nowy. Nazwa Tychów Nowy w aktach parafialnych pojawia się pierwszy raz w 1935 roku. Dla odróżnienia od starej wsi i w celu podkreślenia kolejności powstawania miejscowości do pierwotnej nazwy Tychów dodano człon „Stary”, młodszą miejscowość nazwano natomiast Tychowem Nowym.

Sołectwo

Sołtys

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

Tychów Nowy

Matysek Jadwiga

Płusa Paweł

Jóźwidzka Jolanta

Kozieł Krystyna

Marlica Urszula

Matysek Jadwiga

Pacek Jolanta

Pacek Leszek

Płusa Paweł

Powrót do góry