Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Dane podstawowe:

Biblioteka i Ośrodek Kultury  Gminy Mirzec

Adres: Mirzec-Majorat 12, 27-220 Mirzec

Tel./Fax: 41 271 30 31, /41 271 35 86

NIP: 6642134685

REGON: 364835910

E-mail: gdki.mirzec@interia.pl

strona internetowa: www.biok-mirzec.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek- Piątek 1000-1800

Kierownictwo:

Dyrektor- Dorota Tomaszewska

Główna księgowa- Małgorzata Kondrak

Tel. 41 271 35 86

Przedmiot działalności i kompetencje:

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec jest gminną samorządową instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa.

W skład struktury organizacyjnej jednostki wchodzi:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu i jej filie w Tychowie Starym, Małyszynie, Gadce i Osinach.
 2. Gminny Dom Kultury i świetlice w terenie:
 •    Centrum Twórczości Ludowej w Osinach,
 •    Klub Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym,
 •    Świetlica Wiejska w Gadce,
 •    Świetlica Sołecka w Małyszynie,
 •    Klub Wiejski ,,NIWY” w Tychowie Nowym.

Do zadań Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec należy:

 1. prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców,
 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę i literaturę,
 3. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 4. kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.

Cele te są realizowane poprzez organizowanie:

 •     imprez kulturalnych, spektakli, koncertów, występów, festiwali, spotkań autorskich oraz imprez czytelniczych, przeglądów, wystaw, imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i turystycznym,
 •     stałych kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, zespołów artystycznych,
 •     korzystania z zasobu informacyjnego i pracy bibliotekarzy z czytelnikami w różnym wieku.

 

Powrót do góry