Kontakt - Gmina Mirzec

URZĄD GMINY W MIRCU
NAZWA GMINY Mirzec
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki
KOD TERYT 2611032
NIP GMINY 664  213 50 93
REGON GMINY 291010330
NIP URZĘDU 664 15 17 390
REGON URZĘDU 000540050
ADRES

Mirzec Stary 9, 

27-220 Mirzec

GODZINY PRACY

poniedziałek: 730 – 1700 

wtorek – piątek: 730 – 1530

KASA CZYNNA poniedziałek-piątek: 800-1300
KONTAKT

tel. 41 276 71 70, fax. 41 276 71 90 

e-mail : sekretariat@mirzec.pl

ADRES PORTALU GMINY www.mirzec.pl
ADRES STRONY BIP www.ugmirzec.sisco.info

ELEKTRONICZNA 

SKRZYNKA PODAWCZA

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGMIRZEC

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY

Sylwia Błach 

tel. 41 27-67-170,  pokój nr 206

WÓJT GMINY

Mirosław Seweryn 

tel. 41 27-67-170,  pokój nr 221,

e-mail: wojt@mirzec.pl

SEKRETARZ GMINY 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY MIRZEC

Anna Piątek 

tel.41 27-67-173, pokój  nr 219

e-mail: zastepca.wojta@mirzec.pl

   
SKARBNIK GMINY MIRZEC

Urszula Barszcz 

tel. 41 27-67-174,  pokój 203,

e-mail: skarbnik@mirzec.pl

DANE DO FAKTUR, 

RACHUNKÓW, UMÓW

GMINA MIRZEC
Mirzec Stary 9
 

27-220 Mirzec

NIP: 664 213 50 93

REGON: 291010330

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Wójt Gminy Mirosław Seweryn

41 27 67 170

e-mail: wojt@mirzec.pl

221
Zastępca Wójta Gminy Anna Piątek

41 27 67 173

e-mail: zastepca.wojta@mirzec.pl

219
Sekretarz Gminy Anna Piątek

41 27 67 173

e-mail: zastepca.wojta@mirzec.pl

219
Skarbnik Gminy Urszula Barszcz

41 27 67 174

e-mail: skarbnik@mirzec.pl

203

 


REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY (ORG)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego (kultura i sport, promocja gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi) Karolina Nosowicz-Kijewska

41 27 67 181

e-mail: org.kierownik@mirzec.pl

 

218

Sekretariat

 

 

Joanna Jaśkiewicz

41 27 67 170

e-mail: sekretariat@mirzec.pl

 

220

Promocja, sprawy organizacyjne

Monika Nosowicz- Kaczorowska

 

Katarzyna Kąpała

 

 

41 27 67 172

e-mail: promocja@mirzec.pl

41 27 67 172
e-mail: org@mirzec.pl

216

Obsługa Rady Gminy

 

Zastępca Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego, Kadry, Archiwum

Małgorzata Raczyńska

 

Magdalena Szara-Słyk

41 27 67 182
e-mail: rada.gminy@mirzec.pl

 

41 27 67 182
e-mail: kadry@mirzec.pl

217

Przewodniczący Rady Gminy

 

Radca Prawny

Jan Zawisza

 

Anna Kołłątaj

41 27 67 170

 

41 27 67 170

206

 

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, promocja Paweł Lewkowicz

41 27 67-194

e-mail: fundusze.zewnetrzne@mirzec.pl

215

 

 

REFERAT FINANSOWY (FN)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Kasa Małgorzata Sobuta

41 27 67 185

e-mail: finanse@mirzec.pl

104

Zastępca Skarbnika Gminy

 

Księgowość budżetowa

 Dominika Dzik

 

Marta Minda

 

41 27 67 175
e-mail: zastepca.skarbnika@mirzec.pl

41 27 67 175
e-mail: finanse@mirzec.pl

204

Księgowość budżetowa

Płace

Katarzyna Rybaniec

Elżbieta Kleczaj

41 27 67 176

e-mail: finanse@mirzec.pl

205
Wymiar podatków

Magdalena Maśny- Stompor

Anna Skorupa

41 27 67 179

e-mail: finanse@mirzec.pl

209
Księgowość podatkowa

Katarzyna Adamczyk

Sylwia Banasik

 

 

41 27 67 177

e-mail: finanse@mirzec.pl

208

 

 

REFERAT INWESTYCJI (IN)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak

41 27 67 188

e-mail: inwestycje@mirzec.pl

311
Inwestycje gminne (wod-kan, gaz, obiekty kubaturowe, oświetlenie drogowe)

Magdalena Podsiadło

Agnieszka Kukla

41 27 67 191

e-mail: inwestycje@mirzec.pl

302

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, inwestycje gminne (drogownictwo, obiekty sportowe)

 

Inwestycje gminne (drogownictwo, obiekty sportowe)

Sławomir Płaneta

Mirosław Grzesik

41 27 67 192

e-mail: inwestycje@mirzec.pl

303

 

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GK)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa) Łukasz Zaręba

41 27 67 193

e-mail: gk@mirzec.pl

316
Rolnictwo, zabytki, ochrona środowiska Milena Jaworska

41 27 67 170, wew. 201

e-mail: gk@mirzec.pl

313
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Ochrona środowiska

Michał Makowski

Justyna Książek

 

41 27 67 180

e-mail: gk@mirzec.pl

314
Planowanie przestrzenne Katarzyna Nowakowska

41 27 67 170, wew. 201

e-mail: gk@mirzec.pl

313
Gospodarka nieruchomościami Mariola Mołdawa

41 27 67 195

e-mail: nieruchomosci@mirzec.pl

317

 

 

KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH (OIN)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Inspektor ds. obronnych, ochrona danych osobowych, ochrona przeciwpożarowa Andrzej Kutwin

41 27 67 189

e-mail: iod@mirzec.pl

e-mail: zarzadzanie@mirzec.pl

213

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza

Katarzyna Tomczak

Ewa Szczepanowska

41 27 67 184

e-mail: zastepca.kierownika.usc@mirzec.pl

41 27 67 183

e-mail: usc@mirzec.pl

120

 

121

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Strycharska

41 27 67 197

e-mail: kierownik.gops@mirzec.pl

Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Irena Tarabasz

41 27 67 178

e-mail: gops@mirzec.pl

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Krogulec

41 27 67 186

e-mail: gops@mirzec.pl

106
Marta Drożdżał 107

Anna Pońska

Iwona Gunciarz

Małgorzata Barszcz

108

Pracownicy administracyjno – biurowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Michał Pałys

 

 

Agnieszka Kruk-Kiełek

Urszula Działak

Małgorzata Przygoda

41 27 67 186|

e-mail: gops@mirzec.pl

108

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

 

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (CUW)

 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko Telefon bezpośredni, adres e-mail Numer pokoju
Kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik

41 27 67 196

41 27 13 024

e-mail: cuw@mirzec.pl

305
Główna księgowa Dorota Szot
Kadry i płace

Anna Duś

Aleksandra Staszałek

304

Księgowa

Referent

Katarzyna Niedziela

Marlena Miękina

 

 

307

 

 

 

Powrót do góry