Jagodne - Gmina Mirzec

Nazwa wsi – pierwotnie Jagodno -przypomina, że osada powstała na terenach obficie porośniętych krzewinkami czarnej jagody. To wieś pocysterska, lokowana przez klasztor w Wąchocku w początkach XIV wieku.

Sołectwo

Sołtys

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

Jagodne

Sieczka Teresa

Sieczka Marian

Biernacka Agnieszka

Derlatka Zofia

Kawalec Alicja

Kawalec Anna

Sieczka Marian

Sieczka Teresa

Tarabasz Wiesława

Powrót do góry