Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Mirzec

Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec obowiązujący z 2010 znajduje się pod adresem:

ugmirzec.sisco.info

 

Zmiana MPZP- obejmującego część obszaru funkcjonalnego A

Uchwała LVII/424/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec

Treść uchwały

1. Gadka

1. Gadka 2

2. Jagodne

3. Małyszyn

4. Mirzec I

5. Mirzec II

6. Osiny

7. Ostrożanka

8. Trębowiec

9. Tychów Nowy

10. Tychów Stary

Legenda

Powrót do góry