Konsultacje społeczne - Gmina Mirzec

06.05.2024r.

Informacja z konsultacji społecznych w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości Gadka od numeru 232 do numeru 265 w sprawie obecnie zamontowanych dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 347010T Gadka Majorat.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

——————————————————————————————————————————————————————

 

21.03.2024r.

Konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości Gadka od numeru 232 do numeru 265 w sprawie obecnie zamontowanych dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 347010T Gadka Majorat.

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec Nr 0050.36.2024 z dnia 21 marca 2024 roku

——————————————————————————————————————————————————————

29.02.2024r.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Mirzec-Majorat i Mirzec dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości ,,Mirzec-Majorat”-wieś i przyłączenia miejscowości ,,Mirzec-Majorat”-wieś do miejscowości ,,Mirzec”

Informacja  z przeprowadzonych konsultacji

 

————————————————-

Zarządzenie Nr 0050.27.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia urzędowej nazwy “Mirzec-Majorat”- wieś i przyłączenia miejscowości “Mirzec-Majorat”- wieś do miejscowości “Mirzec”- wieś.

 Zarządzenie 0050.27.2024

 

—————————————————————————————————————————————-

Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości “Mirzec-Majorat”-wieś do miejscowości “Mirzec”-wieś

Od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 27 lutego 2024 r będą trwały konsultacje społeczne, których celem jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości Mirzec-Majorat i miejscowości Mirzec w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „Mirzec-Majorat”-wieś i przyłączenia miejscowości „Mirzec-Majorat”-wieś do miejscowości „Mirzec”-wieś.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie zamieszkujące w miejscowości Mirzec-Majorat i w miejscowości Mirzec.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej, poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety stanowiącej Załączniki od Nr 1 do Nr 2. Niepodpisana może być ankieta przesłana emailem.

Zarzadzenie-0050.17.2024-1

https://mirzec.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zniesienia-urzedowej-nazwy-miejscowosci-mirzec-majorat-wies-do-miejscowosci-mirzec-wies/

—————————————————————————————————————————————————————

 

Konsultacje społeczne Statutów Sołectw Gminy Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn na podstawie Zarządzenia nr 0050.32.2022 zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Mirzec do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 22 kwietnia 2022 roku do 6 maja 2022 roku.

 https://mirzec.pl/konsultacje-spoleczne-statutow-solectw-gminy-mirzec/

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn Obwieszczeniem z dnia 30.12.2021 roku zawiadamia mieszkańców gminy Mirzec, że w okresie od 31.12.2021r.do 07.02.2022r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”.

Konsultacje społeczne projektu “Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości w sołectwach Mirzec I i Mirzec II

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn Zarządzeniem 0050.52.2022 z dnia 20.07.2022 roku zawiadamia mieszkańców sołectwa Mirzec I (Mirzec-Malcówki, Mirzec-Majorat, Mirzec Poddąbrowa) oraz sołectwa Mirzec II (Mirzec Stary, Mirzec-Czerwona, Mirzec-Korzonek, Mirzec-Ogrody, Mirzec-Podborki, Mirzec-Podkowalów oraz Mirzec-Poduchowne), że w okresie od dnia 25 lipca 2022r. do dnia 16 sierpnia 2022r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości położonych w sołectwach Mirzec I i Mirzec II.

 Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec 0050.52.2022

Powrót do góry