Konsultacje społeczne projektu “Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn obwieszczeniem z 30.12.2021 roku zawiadamia mieszkańców gminy Mirzec, że w okresie od 31.12.2021r.do 07.02.2022r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”