Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Mirzec-Majorat"-wieś do miejscowości "Mirzec"-wieś - Gmina Mirzec

Od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 27 lutego 2024 r będą trwały konsultacje społeczne, których celem jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości Mirzec-Majorat i miejscowości Mirzec w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „Mirzec-Majorat”-wieś i przyłączenia miejscowości „Mirzec-Majorat”-wieś do miejscowości „Mirzec”-wieś.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie zamieszkujące w miejscowości Mirzec-Majorat i w miejscowości Mirzec.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej, poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety stanowiącej Załączniki od Nr 1 do Nr 2. Niepodpisana może być ankieta przesłana emailem.

Powrót do góry