Konsultacje społeczne Statutów Sołectw Gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 22 kwietnia 2022 roku do 6 maja 2022 roku.

Zarzadzenie-32.2022

Załącznik nr 1 Projekt Statutu Sołectwa Gadka

Załącznik nr 2 Projekt Statutu Sołectwa Jagodne

Załącznik nr 3 Projekt Statutu Sołectwa Małyszyn

Załącznik nr 4 Projekt Statutu Sołectwa Mirzec I

Załącznik nr 5 Projekt Statury Sołectwa Mirzec II

Załącznik nr 6 Projekt Statutu Sołectwa Osiny

Załącznik nr 7 Projekt Statutu Sołectwa Ostrożanka

Załącznik nr 8 Projekt Statutu Sołectwa Trębowiec

Załącznik nr 9 Projekt Statutu Sołectwa Tychów Nowy

Załącznik nr 10 Projekt Statutu Sołectwa Tychów Stary

Załącznik nr 11 Formularz zgłaszania uwag, opinii lub wniosków PDF

Załącznik nr 11- Formularz zgłaszania uwag, opinii lub wniosków w WORD

Powrót do góry