Mirzec I Archives - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Mirzec I i Mirzec II, że 21 lipca 2021 roku na parkingu w centrum Mirca od godz. 1000 do 1800  wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

Do odpadów remontowo budowlanych zaliczamy:-odpady z betonu oraz gruz betonowy, np. gruz z posadzek betonowych;-gruz ceglany, np. cegły, pustaki;-resztki …

Droga od Mirca-Poduchownego i Mirca-Korzonka w kierunku Mirca-Ogrodów zyskała po remoncie nową nawierzchnię.

W środę 16 czerwca odbył się odbiór końcowy zadania „Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na terenie gminy Mirzec”. Stan wyremontowanych dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Sławomir Płaneta, pracownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika gminy Mirzec podpisał umowę ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Kazimierzem Mądzikiem na dofinansowanie remontu stołówek i jadalni w dwóch szkołach podstawowych.

Gmina Mirzec na zakup wyposażenia oraz remonty w szkolnych stołówkach otrzymała dofinansowanie na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 160 000 złotych (po 80 000 …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sierż. szt. Berta Szlufik-Smulska z Posterunku Policji w Mircu oraz inspektor ds. bezpieczeństwa Andrzej Kutwin z Urzędu Gminy w Mircu odwiedzili najmłodszych podopiecznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Mirzec, składając im serdeczne życzenia zdrowia , szczęścia, powodzenia w przedszkolu i szkole oraz spełnienia wszelkich dziecięcych marzeń.

Delegacja dorosłych odwiedziła kolejno: …

Powrót do góry