Mirzec I Archives - Gmina Mirzec

Odbiór łącznika Mirzec-Poddąbrowa z udziałem przedstawicieli inwestora, władz gminy i wykonawcy

Niezbyt długi, ale ważny odcinek powiatowej drogi został oddany do użytku po remoncie.

Pracownicy firmy Budromost wyremontowali 240 metrów drogi łączącej Mirzec-Poddąbrowę z ulicą Mariana Langiewicza. Powstała asfaltowa nawierzchnia drogi, pobocza, odwodnienie drogi oraz zjazdy na posesje. W poniedziałek 18 grudnia prace zostały odebrane w obecności wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, starosty Piotra Ambroszczyka, wicestarosty Dariusza …

Wyremontowana droga w Mircu-Majoracie III

Zakończyły się prace przy remoncie 1330 metrów drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 744 przez Mirzec-Majorat III.

W piątek 15 grudnia odbył się odbiór drogi. Uczestniczyli w nim pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu, przedstawiciele firmy Drogomex, która wykonała inwestycję oraz inspektor nadzoru.

Pracownicy firmy Drogomex przeprowadzili remont nawierzchni i podbudowy drogi wraz z poboczami, odtworzyli rów …

Łącznik Mirzec Poddąbrowa. Na zdjęciu Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji i wójt Mirosław Seweryn.

Trwają prace przy remoncie 240-metrowego odcinka drogi powiatowej od Mirca-Poddąbrowy do ulicy Mariana Langiewicza.

Prace prowadzą pracownicy firmy Budromost. Gotowa jest już nowa pierwsza warstwa nawierzchni drogi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną także pobocza, odwodnienie drogi oraz zjazdy na posesje. We wtorek 7 listopada poziom zaawansowania prac oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Ryszard Nowak …

Urząd Gminy w Mircu informuje, że w dniu 25 sierpnia (piątek) w godzinach od 7.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Utrudnienia spowodowane są prowadzonym remontem drogi przez wieś. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogród żwirowy na Mirzeckiej Polanie po odnowieniu

Mieszkańcy Mirca-Malcówek w ramach inicjatywy lokalnej odnowili ogród żwirowy przy Mirzeckiej Polanie.

Wniosek „Odnowienie żwirowego ogrodu oraz zagospodarowanie terenu na Mirzeckiej Polanie” złożyła sołtys sołectwa Mirzec I Joanna Stępień. Z budżetu Gminy Mirzec na ten cel zostało przeznaczone 913,60 złotych na zakup pędzli, taśmy papierowej, listew drewnianych, kamieni otaczak, farby w sprayu, nożyc do żywopłotu, rozpuszczalnika …

Remont drogi w Mircu-Malcówkach, trwa frezowanie starej nawierzchni

W poniedziałek 24 lipca rozpoczęły się prace remontowe przy drodze powiatowej przez wieś.

Inwestycję prowadzi Powiat Starachowicki, który jest właścicielem drogi. Koszt budowy drogi to 3 864 001 złotych. Powiat Starachowicki otrzymał na remont drogi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Mirzec przekazała na ten cel z własnego budżetu 800 000 złotych, Powiat Starachowicki zadeklarował przekazanie 400 000 …

Zdjęcie grupowe uczestników pikniku na Dzień Dziecka w Mircu

W radośniej i beztroskiej atmosferze upłynęło środowe popołudnie w Szkole Podstawowej w Mircu. Uczniowie czas spędzili na pikniku z Okazji Dnia Dziecka.

Super zabawę zorganizowali w środę 14 czerwca członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec oraz nauczycielami i rodzicami. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wata cukrowa i popcorn …

Dzieci z sołectwa Mirzec-Poddąbrowa mają nowy plac zabaw z estetycznymi urządzeniami zabawowymi.

We wtorek 6 czerwca odbył się odbiór placu zabaw. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Mircu, radny z Mirca-Poddąbrowy Marian Stompor, Marek Sokołowski właściciel firmy Comes Sokołowscy, która wybudowała plac zabaw oraz Mariusz Pająk, inspektor nadzoru …

Firma Usługi Projektowe Joanna Kwintal zaprojektuje plac zabaw w sołectwie Mirzec I na gminnej działce w Mircu-Poddąbrowie.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz podpisał umowę na opracowanie projektu placu zabaw wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót i uzyskania pozwolenia na budowę. To odpowiedź na interpelację radnego Mirca I …

Skrzyknęli się i zrobili. Mieszkańcy sołectwa Mirzec I odnowili otoczenie Mirzeckiej Polany.

Ogrodzenie Mirzeckiej Polany zostało wyczyszczone i odmalowane, a teren posprzątany. Przy wejściu na wspólny sołecki plac stanęła nowa tablica informacyjna. Prace wykonane zostały w ramach inicjatywy lokalnej, czyli partnerstwa gminy Mirzec i mieszkańców sołectwa Mirzec I. Gmina na mocy umowy zawartej pomiędzy Joanną Stępień …

Trwają prace przy remoncie 710-metrowego odcinka drogi powiatowej w Mircu-Poddąbrowie.

We wtorek 5 lipca odbył się odbiór częściowy wykonanych prac. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy Mirzec z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, przedstawiciele inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, wykonawcy firmy Budromost, radny Marian Stompor i inżynier nadzoru.

Pracownicy firmy Budromost wykonali prace konstrukcyjne, położona została pierwsza warstwa …

W środę 25 maja odbył się odbiór urządzeń i infrastruktury na dwóch nowych bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w Osinach i Mircu-Podborkach.

W odbiorze uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, przedstawiciele dwóch firm, które wykonały prace oraz inspektor nadzoru. Prace zostały odebrane.

W obu lokalizacjach powstały bezpieczne przejścia dla …

Powrót do góry