Inwestycje Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała ponad 3,8 miliona złotych na budowę kolejnej sali gimnastycznej. Powstanie ona przy Szkole Podstawowej w Gadce.

Tę bardzo dobrą wiadomość wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przekazał podczas konferencji prasowej przed budynkiem szkolnym w Gadce w sobotę 24 lipca 2021 r.  wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy w Mircu Janem Zawiszą i posłem na Sejm …

Trwają prace przy ponownym koszeniu poboczy przy drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Mirzec.

Gmina Mirzec informuje, że w związku z nieodebraniem w dniu 30.06.2021 r., usługi pierwszego koszenia traw i chwastów z poboczy dróg gminnych i powiatowych, wykonawca robót firma CARZONI z Radomia została zobligowania do ponownego wykonania usługi. W chwili obecnej trwają prace …

5 lipca 2021 r. na placu szkolnym w Gadce wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Dariuszem Celuchem prezesem firmy Armax sp. z o.o. ze Starachowic na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku starej szkoły w ramach zadania o nazwie „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” …

25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach po raz 13. rozdane zostały „Świętokrzyskie Victorie”.

Ideą nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i społeczników działających na rzecz swoich środowisk.

„Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządności, przedsiębiorczości oraz osobowości.

Gmina Mirzec została nominowana w kategorii samorządności jako jedna z pięciu na …

Powrót do góry