Inwestycje Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy o dofinansowanie przejścia w Ostrożance

To już pewne. W Ostrożance w ciągu drogi powiatowej powstanie nowe bezpieczne przejście dla pieszych sfinansowane z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

W poniedziałek 8 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego przez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania …

Podpisanie umowy na obsługę kąpieliska w Mircu

Czegoś takiego jeszcze w gminie Mirzec nie było. Po raz pierwszy w tym roku 1 lipca rusza gminne kąpielisko na stawie kąpielowym w Mircu.

Uruchomienie kąpieliska będzie zwieńczeniem inwestycji utworzenia w centrum Mirca terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Mieszkańcy gminy i przyjezdni korzystają już z większości oferowanych atrakcji, a zrewitalizowany teren tętni życiem. Wiele osób wybiera go jako miejsce …

Odbiór drogi wewnętrznej w Ostrożance

Na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn wyremontowanych zostało 140 metrów drogi wewnętrznej.

Zakończyły się prace przy remoncie odcinka drogi wewnętrznej na granicy pomiędzy sołectwami Małyszyn i Ostrożanka. Wyremontowany odcinek poprawi komfort dojazdu do gruntów rolnych w sołectwach Ostrożanka i Małyszyn.

Prace wykonałafirma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas za kwotę 46 399 złotych przy udziale pieniędzy z funduszu …

Spotkanie w sprawie współpracy samorządów Mirca i Iłży: Mirosław Seweryn Marek Łuszczyk, Ryszard Nowak.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz burmistrz Miasta i Gminy Iłża Marek Łuszczyk omówili kwestie współpracy pomiędzy sąsiadującymi samorządami.

Spotkanie odbyło się w czwartek 13 czerwca w Urzędzie Gminy w Mircu. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz burmistrz Miasta i Gminy Iłża Marek Łuszczyk rozmawiali na temat współpracy dotyczącej zrealizowanej przez Gminę Mirzec inwestycji remontu drogi …

Podpisanie umowy na realizację inicjatywy lokalnej w sołectwie Gadka

Osiem inicjatyw lokalnych zostanie zrealizowanych w tym roku w gminie Mirzec.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych na realizację inicjatyw lokalnych. Wójt Mirosław Seweryn pogratulował przedstawicielom grup inicjatywnych ciekawych pomysłów oraz życzył pomyślnej realizacji zamierzeń.

W 2024 roku realizowanych będzie osiem inicjatyw lokalnych. Są to:

„25 rocznica …

Pio podpisaniu umowy na budowę sali gimnastycznej w Osinach

To już pewne. Wkrótce rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osinach.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Mirzec Dominiki Dzik umowę na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Skadar Arkadiusz Skawiński i PUH Skadar Dariusz Sakwiński …

Podpisanie umowy na wznowienie granic pada drogowego w sołectwie Trębowiec

W planach jest remont trzech odcinków dróg gruntowych w sołectwie Trębowiec. Pierwszym etapem przygotowań będzie wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól.

Wójt gminy Mirze Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z Biurem Usług Geodezyjnych Inter-Geo Iwetta Spadło na geodezyjne wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól w sołectwie Trębowiec …

Podpisanie umowy na PFU szlak turystyczny i rowerowy Mirzec - Wąchock

Kolejny krok w kierunku podniesienia turystycznej atrakcyjności Mirca. Ruszają prace przy opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego dla powstania szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku.

W czwartek 6 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał w tym zakresie umowę z firmą TAK Tadeusz Serafin, Hanna Karpińska …

Odbiór chodnika dla pieszych w Gadce

Zakończyły się prace przy pierwszym etapie ważnej dla mieszkańców Gadki inwestycji – długo wyczekiwanym remoncie chodnika przy drodze powiatowej przez wieś. Wyremontowany i dobudowany został też chodnik w Mircu oraz od Gadki do Mirca-Ogrodów.

W poniedziałek 3 czerwca odbył się odbiór inwestycji. Uczestniczyli w niej wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Sylwia …

Przejście dla pieszych w Ostrożance

Projekt Gminy Mirzec znalazł się na liście zadań, które otrzymały dofinasowanie z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Do dofinansowania zakwalifikowano zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347002T Ostrożanka przez wieś z drogą powiatową nr 1775T w sołectwie Ostrożanka”. Gmina na przebudowę …

Budowa odwodnienia i chodnika dla pieszych w Gadce

Ruszyły długo wyczekiwane prace przy budowie odwodnienia drogi powiatowej przez część miejscowości Gadka. Inwestycja powinna rozwiązać problem zalewania posesji podczas wiosennych roztopów oraz nawalnych deszczy. Wyremontowane zostaną także chodniki dla pieszych. Wyremontowany zostanie także kolejny odcinek chodnika dla pieszych.

W poniedziałek 20 maja plac budowy odwiedzili wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz przewodnicząca Rady Gminy w …

Prace przy drodze w gminie Mirzec - czyszczenie chodników z chwastów

Gmina Mirzec wzbogaciła się o kolejny sprzęt do utrzymania czystości na terenach publicznych.

Gmina zakupiła odchwaszczarkę, dzięki której utrzymanie porządku na chodnikach, parkingach i ciągach komunikacyjnych będzie łatwiejsze i znacznie szybsze niż praca ręczna. To kolejny sprzęt komunalny po zakupie traktora z zestawem do koszenia trawników oraz przydrożnych rowów i zestawem do odśnieżania chodników w czasie …

Powrót do góry