Inwestycje Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzyma milion złotych na remonty i doposażenie gminnych remiz. To nagroda za najwyższą w powiecie starachowickim frekwencję podczas wyborów parlamentarnych. Do urn w gminie Mirzec poszło 15 października ponad 72 procent wyborców.

Pieniądze mogą zostać przeznaczone na zadania termomodernizacyjne, instalacje OZE, inwestycje i zadania remontowe oraz wyposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych. Informacje na temat …

Odbiór placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ostrożance

Zakończyły się prace przy budowie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeniu siłowni zewnętrznej na gminnej działce w Ostrożance.

We wtorek 21 listopada nowo ustawione urządzenia zostały odebrane bez uwag w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna, radnego z Ostrożanki Radosława Gralca, inspektora nadzoru z firmy Spiinwest Mariusza Pająka, kierownika Referatu Inwestycji Ryszarda Nowaka wraz z pracownikami oraz …

Odbiór nowego placu z parkingiem w sąsiedztwie przedszkola w Jagodnem

Plac w sąsiedztwie budynku przedszkola w Jagodnem zmienił się nie do poznania. Po starym sadzie nie ma śladu. Jest przestronny parking ze skwerkami i plantacją porzeczek.

Odnowiony plac został odebrany w czwartek 8 listopada w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna, kierownika Referatu Inwestycji Ryszarda Nowaka, zastępcy kierownika Referatu Inwestycji Sławomira Płanety, Patrycji i Łukasza Drożdżał z …

Odbudowana droga do gruntów rolnych w rejonie Mirca-Czerwonej

Zakończyły się prace przy odbudowie 400-metrowego odcinka drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w rejonie Mirca-Czerwonej.

W czwartek 9 listopada odbył się odbiór odbudowanej drogi od drogi Tychów Stary – Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej, przy której prace wykonała firma Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas. W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni Sylwester Spadło i …

Parking przed budynkiem wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym

Ku końcowi zmierzają prace przy zagospodarowaniu terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym.

W czwartek 9 listopada rozpoczęły się czynności odbiorowe inwestycji. Uczestniczyli w nich wójt Mirosław Seweryn, radny z Tychowa Nowego Sylwester Spadło, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Henryk Niewczas, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Ryszard Nowak, zastępca kierownika Referatu Inwestycji Sławomir Płaneta …

Alejka w parku podworskim w Mircu

Coraz ładniej w mirzeckim parku. Ostatnio przy alejce spacerowej ustawione zostały ławeczki otoczone gustownymi pergolami. A to jeszcze nie koniec zmian.

W czwartek odbył się częściowy inwestycji wykonanej przez firmę Gadmet. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu wraz z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz przedstawiciele firmy Gadmet Patrycja i Łukasz i Drożdżał. Wzdłuż wybudowanej w …

Nowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 744 w Mircu

Bezpieczne przejście zostało wybudowane w miejscu o nasilonym ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 744 pomiędzy dużym parkingiem a kościołem w centrum Mirca.

W środę 8 listopada odbył się odbiór tej ważnej dla bezpieczeństwa inwestycji położonej w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 744 z drogą gminną w kierunku Mirca -Poduchowne. Uczestniczyli w nim wójt Mirosław Seweryn, radni …

Łącznik Mirzec Poddąbrowa. Na zdjęciu Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji i wójt Mirosław Seweryn.

Trwają prace przy remoncie 240-metrowego odcinka drogi powiatowej od Mirca-Poddąbrowy do ulicy Mariana Langiewicza.

Prace prowadzą pracownicy firmy Budromost. Gotowa jest już nowa pierwsza warstwa nawierzchni drogi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną także pobocza, odwodnienie drogi oraz zjazdy na posesje. We wtorek 7 listopada poziom zaawansowania prac oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Ryszard Nowak …

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy pomieszczeń na klub wiejski w Trębowcu

Po przebudowie i adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu utworzony zostanie klub kultury wiejskiej – miejsce spotkań mieszkańców oraz członkiń KGW „Trębolanki”.

W piątek 3 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i Markiem Jońcą członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na finansowanie przebudowy i wyposażenia części budynku, w którym …

Trwają prace przt zagospodarowaniu terenu przy przedszkolu w Jagodnem

W ubiegłym tygodniu odbył się częściowy odbiór prac prowadzonych w ramach zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem, które obecnie zaawansowane są niemal w 50 procentach.

W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Mirosław Seweryn, zastępca kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta, Patrycja Drożdżał przedstawiciel wykonawcy robót, inspektor nadzoru Mariusz Pająk, kierownik budowy Marcin Tompolski …

Rozpoczęły się prace przy odbudowie drogi do pół do drogi Tychów Stary - Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej

Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace przy odbudowie dróg gruntowych stanowiących dojazd do gruntów rolnych.

Prace trwają już na drodze od drogi Tychów Stary – Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej. Wykonuje je firma Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas. Zakres prac obejmuje usunięcie warstwy humusu, mechaniczne zagęszczenie podłoża, budowę podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie …

Postępy prac na drodze w Krzewie sprawdzali S. Płaneta, wójt M. Seweryn, radni A. Idzik-Napiórkowska i K. Kozieł

Rozpoczęły się prace ziemne przy remoncie drogi gminnej prowadzącej przez wieś w Krzewie.

We wtorek inwestycję wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z radnymi sołectwa Małyszyn Agnieszką Idzik-Napiórkowską i Kazimierzem Kozłem oraz Sławomirem Płanetą pracownikiem Urzędu Gminy w Mircu odpowiedzialnym za inwestycje drogowe.

Pracownicy firmy Budromost, która realizuje inwestycję, rozpoczęli prace od odhumusowania poboczy drogi na …

Powrót do góry