Tychów Nowy Archives - Gmina Mirzec

Parking przed budynkiem wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym

Ku końcowi zmierzają prace przy zagospodarowaniu terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym.

W czwartek 9 listopada rozpoczęły się czynności odbiorowe inwestycji. Uczestniczyli w nich wójt Mirosław Seweryn, radny z Tychowa Nowego Sylwester Spadło, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Henryk Niewczas, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Ryszard Nowak, zastępca kierownika Referatu Inwestycji Sławomir Płaneta …

Uczniowi czwartej klasy w Tychowie Nowym z laptopami

Wyczekiwany przez czwartoklasistów sprzęt trafił w tym tygodniu do uczniów czwartych klas szkół podstawowych w Jagodnem oraz w Tychowie Nowym.

Uczniowie z Jagodnego otrzymali laptopy w czwartek 19 października z rak wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz dyrektor szkoły Joanny Serafin – Sieczki.

W piątek 20 października laptopy trafiły w ręce czwartoklasistów z Tychowa Nowego. Przekazali je …

Urząd Gminy w Mircu informuje mieszkańców sołectw: Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy, że w dniu 4 października 2023 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.  Odpady należy wystawić do godz. 7.00 przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy …

W czwartek 14 września mieszkańcy sołectw Tychów Nowy oraz Tychów Stary zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 roku.

Zebranie wiejskie odbyło się w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym, na którym mieszkańcy zagłosowali nad zmianą przeznaczenia całości środków funduszu sołeckiego na 2023 rok. Zostaną one przeznaczone na zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w …

Przekazanie placu pod zagospodarowanie przy budynku Klubu Wiejskiego "Niwy" w Tychowie Starym

Za pięć miesięcy przy budynku wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym powstanie między innymi przestronny parking na 21 samochodów.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminny Urszuli Barszcz umowę z firmą Dro-Mar Marcin Dróżdż z Warszawy na przeprowadzenie prac przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym. W czwartek 15 czerwca przekazano plac budowy …

Świetna zabawa podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się w środę 7 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym.

Szereg atrakcji dla najmłodszych przygotowali członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Do szkoły przyjechał Zaczarowany Autobus. Panie ze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” i …

Zakończyły się prace przy remoncie drogi powiatowej w okolicach skrzyżowań w sąsiedztwie sklepu i remizy OSP w Tychowie Nowym.

W piątek 9 grudnia odbył się odbiór wyremontowanych odcinków. Uczestniczyli w nim przedstawiacie Zarządu Dróg Powiatowych, który wykonał remonty, przedstawiciele Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz przedstawiciele wykonawcy.

Na skrzyżowaniu w sąsiedztwie sklepu wyremontowana została …

Koncepcja projektowa rozbudowy drogi gminnej od Mirca-Czerwonej do Tychowa Nowego była tematem spotkania z właścicielami działek przyległych do drogi.

7 grudnia w Urzędzie Gminy w Mircu odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji projektowej rozbudowy drogi gminnej 347025T od Mirca-Czerwonej do Tychowa Nowego. W spotkaniu uczestniczyli właściciele nieruchomości przyległych do drogi a także przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem …

Prezentujemy przegląd najważniejszych wydarzeń ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tychowie Nowym.

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie to akcja organizowana pod patronatem pary prezydenckiej. W 2022 roku zaproszono do wspólnego czytania ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. We wrześniu uczniowie kl. VIII wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu. Na początku spotkania nauczycielka języka polskiego przypomniała twórczość wieszcza narodowego …

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

W tym roku przebudowany został ostatni odcinek tak zwanej drogi do pól pomiędzy sołectwami Tychów Stary i Tychów Nowy o długości 473 metrów. W czwartek 3 listopada odbył się odbiór przebudowanej drogi. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn …

W tym roku zakończy się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Przebudową 473 metrów drogi zajmie się firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. We wtorek 4 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy na wykonanie prac za kwotę …

W tym roku dokończone zostaną prace na drodze dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Gmina Mirzec otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę w tej sprawie z Andrzejem Bętkowskim marszałkiem województwa świętokrzyskiego oraz Markiem Jońcą członkiem Zarządu …

Powrót do góry