Trębowiec Archives - Gmina Mirzec

Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało miejsce 19 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Trębowcu. Przybyli na nie: wójt Mirosław Seweryn, przewodniczący RG w Mircu Jan Zawisza, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach kpt. Paweł Kwapisz, radny powiatowy reprezentujący posła Krzysztofa Lipca Dariusz Stachowicz, sołtys i zarazem radny Trębowca Stanisław Seweryn.

Zebranie otworzył prezes OSP w Trębowcu …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sierż. szt. Berta Szlufik-Smulska z Posterunku Policji w Mircu oraz inspektor ds. bezpieczeństwa Andrzej Kutwin z Urzędu Gminy w Mircu odwiedzili najmłodszych podopiecznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Mirzec, składając im serdeczne życzenia zdrowia , szczęścia, powodzenia w przedszkolu i szkole oraz spełnienia wszelkich dziecięcych marzeń.

Delegacja dorosłych odwiedziła kolejno: …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika gminy Mirzec podpisał umowy z przedstawicielami pięciu grup inicjatywnych na realizację inicjatyw lokalnych w 2021 roku.

Umowy podpisali: Maciej Rokita i Marcin Franecki w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectwa Trębowiec, Zygmunt Sołtykiewicz w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectw Mirzec I i Mirzec II, Jadwiga Matysek w imieniu …

Zbliża się termin oficjalnego oddania do użytku wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Trębowcu. Inwestycję wizytowali w mijającym tygodniu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny Trębowca Stanisław Seweryn oraz kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak. Przeglądu stanu budowy dokonali oni w obecności dyrektor szkoły Krystyny Tomkowskiej.

Nowoczesne boisko powstało w ramach projektu zatytułowanego …

Powrót do góry