Trębowiec Archives - Gmina Mirzec

Piknik Dzień Dziecka Trębowiec zdjęcie zbiorowe

Udany piknik z okazji Dnia Dziecka odbył się we wtorek 11 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej w Trębowcu.

Piknik dla uczniów pod hasłem „Dorośli dzieciom” zorganizowali wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.

Do szkoły przyjechał Zaczarowany Autobus oraz wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu …

Rozpoczął się remont na drodze gminnej Mirzec-Majorat - Mirzec-Podborki

Najbliższe miesiące będą czasem intensywnych prac remontowych na dwóch gminnych drogach na terenie gminy Mirzec.

Prace remontowe rozpoczęły się na drodze od Mirca-Majoratu do Mirca-Podborek. Wkrótce ruszą roboty na drodze łączącej Trębowiec Mały i Trębowiec Duży. W ramach zadań remontowych wykonane zostaną nowe nawierzchnie bitumiczne oraz utwardzone kostką pobocza. Odtworzone zostanie odwodnienie liniowe dróg wraz oznakowaniem …

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy pomieszczeń na klub wiejski w Trębowcu

Po przebudowie i adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu utworzony zostanie klub kultury wiejskiej – miejsce spotkań mieszkańców oraz członkiń KGW „Trębolanki”.

W piątek 3 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i Markiem Jońcą członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na finansowanie przebudowy i wyposażenia części budynku, w którym …

Urząd Gminy w Mircu informuje mieszkańców sołectw: Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy, że w dniu 4 października 2023 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.  Odpady należy wystawić do godz. 7.00 przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy …

Mieszkańcy sołectw Trębowiec oraz Osiny w środę, 13 września, zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Mieszkańcy zgromadzeni w Szkole Podstawowej w Trębowcu na zebraniu wiejskim zagłosowali za przeznaczeniem środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok na wytyczenie geodezyjne dwóch dróg dojazdowych do pól: w Trębowcu Dużym oraz Trębowcu Małym, a także na doposażenie Szkoły …

Zakończyły się prace remontowe na drodze gminnej od Trębowca Małego do drogi wojewódzkiej 744.

W czwartek 29 czerwca odbył się odbiór wyremontowanej drogi. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny i sołtys Trębowca Stanisław Seweryn, Grzegorz Adamus wiceprezes firmy Budromost, która remontowała drogę, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu oraz …

Wspaniała zabawa podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka na placu przed Szkołą Podstawową im. Janiny Bonio w Trębowcu.

Piknik zorganizowali i przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec, którzy zadbali o szereg atrakcji dla dzieci. Na placu przed szkołą zaparkował Zaczarowany Autobus, była wata cukrowa, popcorn, malowanie …

Bez uwag przebiegł częściowy odbiór prac wykonanych w ramach remontu na drodze gminnej od Trębowca Małego do drogi wojewódzkiej 744.

W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz zastępca kierownika Referatu Inwestycji Sławomir Płaneta, radny i sołtys sołectwa Trębowiec Stanisław Seweryn oraz przedstawiciel firmy Budromost, która wykonuje prace. Obecnie kończą się prace przy przebudowie przepustu …

Coraz bliżej do zakończenia prac remontowych prowadzonych na drodze gminnej od Trębowca Małego do drogi wojewódzkiej 744.

Zaawansowanie prac, które prowadzi firma Budromost w środę 24 maja oceniali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz zastępca kierownika Referatu Inwestycji Sławomir Płaneta. Prace są mocno zaawansowane. Powstało utwardzone kostką pobocze, częściowo wymieniono podbudowę drogi, położona została pierwsza warstwa …

W ciągu pięciu miesięcy wyremontowany zostanie blisko 400-metrowy odcinek drogi od Trębowca Małego do drogi 744.

W piątek 14 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik umowę z firmą Budromost na remont drogi gminnej o długości 388 metrów łączącej Trębowiec Mały z drogą wojewódzką 744. Pracownicy firmy Burdomost sfrezują uszkodzoną nawierzchnię bitumiczną, następnie …

Po wielu latach oczekiwania mieszkańcy Trębowca -Krupowa mają wyremontowaną asfaltową drogę prowadzącą od drogi wojewódzkiej 744 do drogi powiatowej pod lasem.

W środę 5 kwietnia odbył się odbiór prac na ostatnim odcinku tej drogi o długości 330 metrów od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku wyremontowanej w 2020 roku drogi prowadzącej do Trębowca Krupowa. Warto podkreślić, że …

Ku końcowi zmierzają prace przy II etapie rozbudowy łącznika o długości 331 metrów od wyremontowanej drogi prowadzącej od Trębowca-Krupowa do drogi wojewódzkiej 744.

Po wykonaniu prac droga zyskała nową asfaltową nawierzchnię o szerokości 5 metrów, wybudowane zostały obustronne pobocza z kruszywa wraz z systemem odwodnienia oraz rowy wzmocnione betonowymi pytami typu ażur. Wybudowano także przepusty pod …

Powrót do góry