Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu kultury wiejskiej w Trębowcu - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy pomieszczeń na klub wiejski w Trębowcu

Po przebudowie i adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu utworzony zostanie klub kultury wiejskiej – miejsce spotkań mieszkańców oraz członkiń KGW „Trębolanki”.

W piątek 3 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i Markiem Jońcą członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na finansowanie przebudowy i wyposażenia części budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Trębowcu. W wyremontowanych pomieszczeniach będzie mieścić się klub kultury wiejskiej, miejsce, którego celem będzie integracja społeczności lokalnej.

Wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia przeznaczone na spotkania integracyjne, pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia sanitariatów. Zakres prac przewidziany do wykonania w pomieszczeniach jest szeroki. Prace obejmować będą wymianę stolarki drzwiowej, remont posadzek i schodów, montaż sufitów podwieszanych, wymiana instalacji wodnej, remont kanalizacji wewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, urządzenie sanitariatów oraz dostosowanie traktów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W planach jest także zakup i montaż wyposażenia do pomieszczeń.

Gmina Mirzec otrzymała na ten cel 296 838 złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

EFR-trebowiec-szkola

Zobacz zdjęcia

Powrót do góry