Mirzec II Archives - Gmina Mirzec

Rozpoczęły się prace przy odbudowie drogi do pół do drogi Tychów Stary - Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej

Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace przy odbudowie dróg gruntowych stanowiących dojazd do gruntów rolnych.

Prace trwają już na drodze od drogi Tychów Stary – Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej. Wykonuje je firma Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas. Zakres prac obejmuje usunięcie warstwy humusu, mechaniczne zagęszczenie podłoża, budowę podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie …

Radny sołectwa Mirzec II Marcin Gwóźdź serdecznie zaprasza mieszkańców sołectwa Mirzec II na zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 sierpnia 2023r. o godz. 18.00 w miejscowości Mirzec – Podkowalów (początek miejscowości przy posesji nr 1).

Głównym tematem spotkania będzie opracowanie wspólnej koncepcji zagospodarowania terenu na działce gminnej w …

Umowę podpisują (od lewej) skarbnik gminy Urszula Barszcz, wójt Mirosław Seweryn, wojewoda Zbigniew Koniusz

Gmina Mirzec otrzymała 100 tysięcy złotych dofinasowania z rządowego programu „Razem Bezpieczniej” na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 744 w Mircu.

W czwartek 22 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie …

Zdjęcie grupowe uczestników pikniku na Dzień Dziecka w Mircu

W radośniej i beztroskiej atmosferze upłynęło środowe popołudnie w Szkole Podstawowej w Mircu. Uczniowie czas spędzili na pikniku z Okazji Dnia Dziecka.

Super zabawę zorganizowali w środę 14 czerwca członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec oraz nauczycielami i rodzicami. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wata cukrowa i popcorn …

Kolejne odcinki dróg gminnych zyskają w najbliższych miesiącach oświetlanie.

W czwartek 13 października wójt gminy Mirzec przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy z Tadeuszem Mroczkowskim, pełnomocnikiem firm Biofon z Radomia oraz Ekovolt ze Skaryszewa. Budową oświetlenia w Ostrożance pod lasem zajmie się firma Biofon, oświetlenie w Mircu-Majoracie wybuduje firma Ekovolt.

W Ostrożance powstanie 428 metrów …

Mamy ponad 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rewitalizację Mirca.

W czwartek 27 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z Andrzejem Bętkowskim Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Markiem Jońcą członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu Zintegrowanej rewitalizacji centrum Mirca  w wysokości 4 145 406 …

Trwają prace przy przebudowie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 744 w Osinach i Mircu-Podborkach.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych to wynik starań Gminy Mirzec o pozyskanie pieniędzy na poprawę bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy. W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 180 000 złotych …

W 2022 roku przebudowane zostaną przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką 744 w Osinach oraz Mircu Podborkach.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz – zastępcy skarbnika Gminy Mirzec umowy z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinasowanie przebudowy przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowane zostaną dwa …

Trwają intensywne pace przy budowie drugiego etapu drogi gminnej Mirzec-Poduchowne –Mirzec-Korzonek.

W poniedziałek 22 listopada odbył się pierwszy odbiór częściowy wykonanych prac. W roboczym spotkaniu na placu budowy uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i jego zastępca Sławomir Płaneta, radny Marcin Gwóźdź, Rafał Markiewicz kierownik budowy firmy Colas, która buduje drogę …

Gminny teren w Mircu-Podkowalowie coraz bardziej przyjazny mieszkańcom. Kończą się tam prace przy odwodnieniu gruntu.

Przez wiele lat gminna działka, która w przyszłości ma być miejscem spotkań mieszkańców, czekała na zagospodarowanie. W 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej teren został uporządkowany. Usunięto karpiny drzew, teren wyrównano.

W tym roku w ramach funduszu sołeckiego kontynuowane są prace porządkowe …

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ponad półtorakilometrowego odcinka drogi gminnej od Mirca-Poduchowne do Mirca-Korzonka.

Prace prowadzi firma Colas z Palędzia. Harmonogram prac jest mocno napięty, a sama przebudowa ma zakończyć się z końcem grudnia 2021 roku. Zakres prac obejmuje prace przygotowawcze, które zostały już wykonane. Na przebudowywanej długości drogi (1528 metrów) sfrezowana została nawierzchnia bitumiczna oraz …

Jako pierwsi ślubowali 13 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mircu. Uroczystość rozpoczęła dyrektor placówki Alicja Raczyńska, która powitała pierwszaków, ich rodziców i przybyłych gości: wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna i przewodniczącą komisji oświaty Annę Kawalec, po czym przekazała prowadzenie wydarzenia Julii Stompor z klasy V oraz Małgorzacie Wierzbickiej z klasy 4 …

Powrót do góry