Tychów Nowy. Nowe miejsca postojowe przy budynku wielofunkcyjnym - Gmina Mirzec

Parking przed budynkiem wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym

Ku końcowi zmierzają prace przy zagospodarowaniu terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Tychowie Nowym.

W czwartek 9 listopada rozpoczęły się czynności odbiorowe inwestycji. Uczestniczyli w nich wójt Mirosław Seweryn, radny z Tychowa Nowego Sylwester Spadło, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Henryk Niewczas, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Ryszard Nowak, zastępca kierownika Referatu Inwestycji Sławomir Płaneta, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz przedstawiciel wykonawcy prac.

Na placu sąsiadującym z budynkiem, w którym mieści się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i Klub Wiejski „Niwy” wybudowany został parking z kostki brukowej z 21 miejscami postojowymi, w tym dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała także droga manewrowa umożliwiająca dojazd do miejsc postojowych oraz chodnik dla pieszych łączący nowy parking z istniejącą infrastrukturą stanowiącą dojście do budynku Klubu Wiejskiego „Niwy”. Wybudowany został nowy zjazd na drogę powiatową. W zakresie prac znalazła się także rozbiórka nieczynnej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wiaty.

Inwestycja kosztowała blisko 330 000 złotych. W ubiegłym roku została opracowana dokumentacja techniczna na to zadanie za kwotę 35 670 złotych. Prace przy inwestycji prowadziła firma Dro-Mar Marcin Dróżdż z Warszawy za kwotę 289 987,06 złotych. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Spiinwest Mariusz Pająk ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 3 321 złotych.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry