W gminie Mirzec ruszają przygotowania do tegorocznych inwestycji - Gmina Mirzec

W czwartek 17 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczych dla dwóch nowych inwestycji.

Umowa zawarta z firmą JR – Andrzej Rybak z Rataj dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji to 14.760 zł. Projekt ma być gotowy do 15 lipca 2022 roku. Inwestycja zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

Druga umowa, zawarta z firmą JR-Justyna Rybak dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej dla drugiego etapu rozbudowy drogi gminnej Trębowiec-Krupów do drogi wojewódzkiej 744. Projekt ma być gotowy do 29 lipca 2022 roku. Koszt jego wykonania to 36.900 złotych. W zakresie obowiązków firmy jest opracowanie projektu rozbudowy drogi w oparciu o ustawę ZRID, uzyskanie decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji, przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją. Inwestycja ma zostać wykonana i rozliczona w 2022 roku. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powrót do góry