umowa na dokumentację Archives - Gmina Mirzec

Firma ST Projekt Jacek Staniek z Kątów koło Włoszczowy opracuje dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej Gadka-Majorat.

Umowę z właścicielem firmy podpisał – przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz – wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wykonawca ma opracować dokumentację budowlano – wykonawczą rozbudowy odcinka drogi gminnej Gadka Majorat o długości 240 metrów. Projektowana droga ma mieć szerokość 3,5 …

W czwartek 17 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczych dla dwóch nowych inwestycji.

Umowa zawarta z firmą JR – Andrzej Rybak z Rataj dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych …

Powrót do góry