Powstaje dokumentacja drogi w Gadce-Majoracie - Gmina Mirzec

Firma ST Projekt Jacek Staniek z Kątów koło Włoszczowy opracuje dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej Gadka-Majorat.

Umowę z właścicielem firmy podpisał – przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz – wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wykonawca ma opracować dokumentację budowlano – wykonawczą rozbudowy odcinka drogi gminnej Gadka Majorat o długości 240 metrów. Projektowana droga ma mieć szerokość 3,5 metra wraz mijankami”, poboczem o szerokości 0,75 metra z kruszywa, obustronnym rowem odwadniającym umocnionym płytami typu ażur i zjazdami z kruszywa do poszczególnych nieruchomości. Koszt wykonania dokumentacji to 47 355 złotych. Dokumentacja ma być gotowa do 15 grudnia 2022 roku.

Powrót do góry