Małyszyn Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy z firmą Budromost na przebudowę drogi w Małyszynie

Do połowy grudnia 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przebudowanych zostanie 128 metrów drogi dojazdowej wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Prace wykonana firma Budromost za kwotę 158 440,90 złotych. 7 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę na przebudowę drogi na działce 460/1 w Małyszynie. Powstanie droga z poboczami z kruszywa …

Pamiątkowe zdjęcie pierwszoklasistów z Małyszyna po ślubowaniu

Pięcioro uczniów pierwszej klasy Szkoły im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie złożyło ślubowanie.

Ważna dla pierwszoklasistów uroczystość odbyła się w poniedziałek 23 października. Gości, wśród których był wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, rodzice pierwszoklasistów, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przywitała dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik. Uczniowie pierwszej klasy recytowali wiersze i śpiewali piosenki udowadniając, że są gotowi na …

Rozpoczęły się prace przy odbudowie drogi do pół do drogi Tychów Stary - Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej

Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace przy odbudowie dróg gruntowych stanowiących dojazd do gruntów rolnych.

Prace trwają już na drodze od drogi Tychów Stary – Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej. Wykonuje je firma Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas. Zakres prac obejmuje usunięcie warstwy humusu, mechaniczne zagęszczenie podłoża, budowę podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie …

Uczniowie czwartej klasy w szkole w Małyszynie z otrzymanymi laptopami

Uczniowie czwartych klas Szkół Podstawowych w Tychowie Starym i Małyszynie odebrali laptopy z rąk wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna.

Jak podkreślił wójt Mirosław Seweryn, uczniowie z naszej gminy otrzymują laptopy na własność, ponieważ jest to sprzęt do użytku osobistego, który ma służyć przede wszystkim do zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Laptopy zostały przekazanie w …

W poniedziałek 18 września obyły się ostatnie dwa zebrania wiejskie: w Ostrożance i Małyszynie.

Zebranie wiejskie sołectwa Ostrożanka odbyło się budynku OSP  (Klub Tradycji i Nowoczesności), na którym mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Społeczność lokalna zagłosowała za kontynuacją remontu drogi wewnętrznej (II etap), zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wyparzarki do OSP.

Mieszkańcy sołectwa …

Umowę o dofinansowanie podpisują skarbik gminy Urszula Barszcz, wójt Mirosław Seweryn, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Dzięki dofinansowaniu odbudowana zostanie droga gruntowa o długości 600 metrów od Małyszyna Dolnego do granicy województwa mazowieckiego.

W czwartek 7 września wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Jońcą umowę na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych …

Zespoły folklorystyczne z gminy Mirzec zaprezentowały się na scenie podczas X Przeglądu Zespołów Małyszyn 2023.

W sobotę 5 sierpnia jak co roku w połowie wakacji Małyszyn staje się kolebką folkloru i ludowego śpiewania. Gości przywitały Dorota Tomaszewska, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury w Mircu oraz Agnieszka Idzik – Napiórkowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Małyszynie i …

Już w najbliższą sobotę 5 sierpnia o godzinie 18.00 w Małyszynie odbędzie się Powiatowy Festiwal Kultury Ludowej.

Mirzec coraz ich goście. Wystąpią Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Hanecki, zespoły folklorystyczne działające w gminie Mirzec oraz zespoły lodowe z Marcinkowa i Brodów. Po zakończeniu przeglądu zaplanowano biesiadę na ludowo. Dodatkowymi atrakcjami będą bezpłatne wata cukrowa, popcorn, zabawa w pianie oraz …

Sportowe emocje oraz wiele atrakcji dla najmłodszych – tak wyglądał piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w środę 7 czerwca przed Szkołą Podstawową w Małyszynie.

Piknik zorganizowali i przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Organizatorzy zapewnili uczestnikom zabawy wiele atrakcji. Przed szkołą zaparkował Zaczarowany …

Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

We wtorek 23 maja odbył się odbiór inwestycji. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radny z Małyszyna Kazimierz Kozieł, dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik, sołtys Iwona Stępień, przewodnicząca rady sołeckiej Justyna Kwapień oraz przedstawicielka firmy Deka.

Prace rozpoczęły się …

W poniedziałek 19 grudnia odbył się odbiór inwestycji wykonanej w ramach funduszu sołeckiego.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji oraz jego zastępca Sławomir Płaneta, radna Agnieszka Idzik-Napiórkowska, dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik, sołtys Iwona stępień, przewodnicząca rady sołeckiej Justyna Kwapień, przedstawiciele wykonawcy oraz inżynier nadzoru. Prace zostały odebrane z uwzględnieniem …

Trwają intensywne prace przy budowie parkingu przy Szkole Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie.

Parking ma być gotowy w pierwszej dekadzie grudnia. Obecnie ku końcowi zmierzają prace związane z utwardzeniem nawierzchni za pomocą kostki betonowej. Gotowy jest już ciąg pieszy prowadzący do wybudowanego w tym roku placu zabaw. Docelowo powstanie parking z sześcioma miejscami parkingowymi i …

Powrót do góry