Parking Małyszyn Górny Archives - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

We wtorek 23 maja odbył się odbiór inwestycji. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radny z Małyszyna Kazimierz Kozieł, dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik, sołtys Iwona Stępień, przewodnicząca rady sołeckiej Justyna Kwapień oraz przedstawicielka firmy Deka.

Prace rozpoczęły się …

Zapobieganie zakażeniom wirusem Covid-19, zakup sprzętu medycznego i zwiększenie liczby miejsc parkingowych były priorytetami przy wydatkowaniu środków z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.

Gmina Mirzec pod koniec 2021 roku otrzymała pół miliona złotych w konkursie dla samorządów „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień. W konkursie zwyciężyły gminy, które odnotowały najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców …

W czwartek 17 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczych dla dwóch nowych inwestycji.

Umowa zawarta z firmą JR – Andrzej Rybak z Rataj dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych …

Powrót do góry