Droga Trębowiec Archives - Gmina Mirzec

Trwa remont drogi gminnej o długości 1171 metrów w Trębowcu-Krupowie przez wieś.

Prace, które prowadzą pracownicy firmy Budromost, są już mocno zaawansowane. W środę 6 lipca odbył się ich częściowy odbiór. Uczestniczyli w im przedstawiciele wykonawcy, inżynier nadzoru, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz radny i sołtys z Trębowca Stanisław Seweryn.

Wykonane zostały …

W czwartek 17 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczych dla dwóch nowych inwestycji.

Umowa zawarta z firmą JR – Andrzej Rybak z Rataj dotyczy opracowania dokumentacji dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych …

Powrót do góry