Będzie kolejny odcinek asfaltowej drogi - Gmina Mirzec

Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej zajmie się wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn umowę na wykonanie prac z właścicielem firmy Włodzimierzem Olszewskim. Firma ma wykonać nawierzchnię bitumiczną (wiążącą i ścieralną) na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego o długości 270,5 metra i szerokości 3 metrów. Pobocza o szerokości pół metra zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Prace mają być wykonane do 15 grudnia. Ich koszt to 109 454 złote.

Powrót do góry