Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn, że dnia 5 lipca 2021 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Obydwa zebrania związane były ze zmianą nazw przedsięwzięć realizowanych w 2021 w ramach funduszy sołeckich wsi. Pierwotnie mieszkańcy Ostrożanki zdecydowali o tym, że z funduszu sołeckiego wyposażą Klub Tradycji i Nowoczesności w Ostrożance oraz doposażą stołówkę w Szkole Podstawowym w Tychowie Starym, gdzie chodzą dzieci z Ostrożanki. Ponieważ jednak szkoła pozyskała na ten cel środki …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sierż. szt. Berta Szlufik-Smulska z Posterunku Policji w Mircu oraz inspektor ds. bezpieczeństwa Andrzej Kutwin z Urzędu Gminy w Mircu odwiedzili najmłodszych podopiecznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Mirzec, składając im serdeczne życzenia zdrowia , szczęścia, powodzenia w przedszkolu i szkole oraz spełnienia wszelkich dziecięcych marzeń.

Delegacja dorosłych odwiedziła kolejno: …

Zadanie realizowane przez PWiK Sp z o.o. w Starachowicach. Wykonawcą inwestycji jest firma F.U.H.P. „Trak-Kop” Mirosław Cieplak. Jej koszt wyniesie 2 618 756,10 zł. Przewidywany termin oddania kanalizacji do użytku przewidziany jest na 6 września 2021 r. Sieć kanalizacyjna składa się z odcinków grawitacyjnych i tłocznych.

Na placu budowy byli w ubiegłym tygodniu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny …

Powrót do góry