Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy o dofinansowanie przejścia w Ostrożance

To już pewne. W Ostrożance w ciągu drogi powiatowej powstanie nowe bezpieczne przejście dla pieszych sfinansowane z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

W poniedziałek 8 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego przez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania …

Odbiór drogi wewnętrznej w Ostrożance

Na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn wyremontowanych zostało 140 metrów drogi wewnętrznej.

Zakończyły się prace przy remoncie odcinka drogi wewnętrznej na granicy pomiędzy sołectwami Małyszyn i Ostrożanka. Wyremontowany odcinek poprawi komfort dojazdu do gruntów rolnych w sołectwach Ostrożanka i Małyszyn.

Prace wykonałafirma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas za kwotę 46 399 złotych przy udziale pieniędzy z funduszu …

Na spotkanie do Klubu Tradycji i Nowoczesności w Ostrożance we wtorek 28 maja z okazji Dnia Matki zaprosili członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka”.

Przybyłych gości przywitała i prowadziła spotkanie przewodnicząca KGW „Jutrzenka” Elżbieta Pałys. Wśród nich byli: zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska, radni: Iwona Seweryn oraz …

Przejście dla pieszych w Ostrożance

Projekt Gminy Mirzec znalazł się na liście zadań, które otrzymały dofinasowanie z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Do dofinansowania zakwalifikowano zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347002T Ostrożanka przez wieś z drogą powiatową nr 1775T w sołectwie Ostrożanka”. Gmina na przebudowę …

Odbiór placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ostrożance

Zakończyły się prace przy budowie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeniu siłowni zewnętrznej na gminnej działce w Ostrożance.

We wtorek 21 listopada nowo ustawione urządzenia zostały odebrane bez uwag w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna, radnego z Ostrożanki Radosława Gralca, inspektora nadzoru z firmy Spiinwest Mariusza Pająka, kierownika Referatu Inwestycji Ryszarda Nowaka wraz z pracownikami oraz …

W poniedziałek 18 września obyły się ostatnie dwa zebrania wiejskie: w Ostrożance i Małyszynie.

Zebranie wiejskie sołectwa Ostrożanka odbyło się budynku OSP  (Klub Tradycji i Nowoczesności), na którym mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Społeczność lokalna zagłosowała za kontynuacją remontu drogi wewnętrznej (II etap), zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wyparzarki do OSP.

Mieszkańcy sołectwa …

Ogłoszenie dla wyborców mieszkańców sołectwa Ostrożanka w sprawie zmiany lokalu wyborczego/ utworzenia stałego obwodu głosowania Nr 10 w Ostrożance

Informuje się wyborców miejscowości Ostrożanka (sołectwo Ostrożanka), że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. właściwą siedzibą obwodowej komisji wyborczej/ lokalu wyborczego jest …

Umowę na remont drogi podpisują skarbnik Urszula Barszcza, wójt Mirosław Seweryn i Kazimierz Niewczas.

Wyremontowanych zostanie 250 metrów drogi na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas na remont 250-metrowego odcinka drogi gruntowej na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Zakres prac przewiduje wykonanie robót ziemnych, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa wraz …

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu drogi w Ostrożance pod lasem

Bez uwag przyjęty został projekt budowy prawie kilometrowego odcinka drogi pod lasem w Ostrożance.

W drugim spotkaniu konsultacyjnym poświęconym koncepcji budowy drogi od skrzyżowania w Ostrożance pod lasem w kierunku zachodnim uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny …

Na gminnej działce w Ostrożance w sąsiedztwie remizy OSP powstanie plac zabaw dla dzieci.

W poniedziałek 5 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Usługi Projektowe Joanna Kwintal na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy placu zabaw w Ostrożance. Firma ma także dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym …

Wstępna koncepcja budowy drogi została przedstawiona podczas spotkania z mieszkańcami w poniedziałek 5 czerwca.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki oraz mieszkańcy Ostrożanki.

Wstępną koncepcję budowy około kilometra drogi …

Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

We wtorek 28 marca odbył się odbiór prac. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, Łukasz Przygoda prezes OSP w Ostrożance, Radosław Gralec radny z Ostrożanki Tadeusz Chojnacki sołtys sołectwa Ostrożanka, Łukasz Drożdżał przedstawiciel firmy Gadmet, która …

Powrót do góry