Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Odbiór placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ostrożance

Zakończyły się prace przy budowie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeniu siłowni zewnętrznej na gminnej działce w Ostrożance.

We wtorek 21 listopada nowo ustawione urządzenia zostały odebrane bez uwag w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna, radnego z Ostrożanki Radosława Gralca, inspektora nadzoru z firmy Spiinwest Mariusza Pająka, kierownika Referatu Inwestycji Ryszarda Nowaka wraz z pracownikami oraz …

W poniedziałek 18 września obyły się ostatnie dwa zebrania wiejskie: w Ostrożance i Małyszynie.

Zebranie wiejskie sołectwa Ostrożanka odbyło się budynku OSP  (Klub Tradycji i Nowoczesności), na którym mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Społeczność lokalna zagłosowała za kontynuacją remontu drogi wewnętrznej (II etap), zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wyparzarki do OSP.

Mieszkańcy sołectwa …

Ogłoszenie dla wyborców mieszkańców sołectwa Ostrożanka w sprawie zmiany lokalu wyborczego/ utworzenia stałego obwodu głosowania Nr 10 w Ostrożance

Informuje się wyborców miejscowości Ostrożanka (sołectwo Ostrożanka), że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. właściwą siedzibą obwodowej komisji wyborczej/ lokalu wyborczego jest …

Umowę na remont drogi podpisują skarbnik Urszula Barszcza, wójt Mirosław Seweryn i Kazimierz Niewczas.

Wyremontowanych zostanie 250 metrów drogi na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas na remont 250-metrowego odcinka drogi gruntowej na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Zakres prac przewiduje wykonanie robót ziemnych, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa wraz …

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu drogi w Ostrożance pod lasem

Bez uwag przyjęty został projekt budowy prawie kilometrowego odcinka drogi pod lasem w Ostrożance.

W drugim spotkaniu konsultacyjnym poświęconym koncepcji budowy drogi od skrzyżowania w Ostrożance pod lasem w kierunku zachodnim uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny …

Na gminnej działce w Ostrożance w sąsiedztwie remizy OSP powstanie plac zabaw dla dzieci.

W poniedziałek 5 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Usługi Projektowe Joanna Kwintal na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy placu zabaw w Ostrożance. Firma ma także dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym …

Wstępna koncepcja budowy drogi została przedstawiona podczas spotkania z mieszkańcami w poniedziałek 5 czerwca.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki oraz mieszkańcy Ostrożanki.

Wstępną koncepcję budowy około kilometra drogi …

Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

We wtorek 28 marca odbył się odbiór prac. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, Łukasz Przygoda prezes OSP w Ostrożance, Radosław Gralec radny z Ostrożanki Tadeusz Chojnacki sołtys sołectwa Ostrożanka, Łukasz Drożdżał przedstawiciel firmy Gadmet, która …

Jeśli nie przeszkodzi pogoda, do połowy grudnia zmieni się wygląd otoczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

We wtorek 29 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Gadmet na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka. W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie terenu na powierzchni 441 metrów kwadratowych …

Kolejne odcinki dróg gminnych zyskają w najbliższych miesiącach oświetlanie.

W czwartek 13 października wójt gminy Mirzec przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy z Tadeuszem Mroczkowskim, pełnomocnikiem firm Biofon z Radomia oraz Ekovolt ze Skaryszewa. Budową oświetlenia w Ostrożance pod lasem zajmie się firma Biofon, oświetlenie w Mircu-Majoracie wybuduje firma Ekovolt.

W Ostrożance powstanie 428 metrów …

Spotkanie informacyjne na temat podłączania domów do sieci kanalizacyjnej w Osinach i Ostrożance odbyło się 31 sierpnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki. Informację na temat zakończonej w tym roku budowy kanalizacji …

Powrót do góry