Mieszkańcy Ostrożanki i Małyszyna zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok - Gmina Mirzec

W poniedziałek 18 września obyły się ostatnie dwa zebrania wiejskie: w Ostrożance i Małyszynie.

Zebranie wiejskie sołectwa Ostrożanka odbyło się budynku OSP  (Klub Tradycji i Nowoczesności), na którym mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Społeczność lokalna zagłosowała za kontynuacją remontu drogi wewnętrznej (II etap), zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wyparzarki do OSP.

Mieszkańcy sołectwa Małyszyn zdecydowali o przeznaczeniu  środków funduszu sołeckiego na wymianę barierek na schodach zewnętrznych Szkoły Podstawowej, wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Małyszynie.

Wśród obecnych na zebraniach byli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny powiatowy Dariusz Dąbrowski (obecny na zebraniu wiejskim w Ostrożance) radni z poszczególnych sołectw: Radosław Gralec (radny sołectwa Ostrożanka), Agnieszka Idzik- Napiórkowska (radna sołectwa Małyszyn), Kazimierz Kozieł (radny sołectwa Małyszyn) oraz sołtysi tych sołectw: Iwona Stępień i Tadeusz Chojnacki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zebrań wiejskich w Ostrożance i Małyszynie

Powrót do góry