Ostrożanka Archives - Strona 2 z 2 - Gmina Mirzec

Plac przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance zostanie utwardzony.

W piątek 10 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Barszcz umowę z projektantem Andrzejem Rybakiem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Ostrożance.

Powstanie projekt zagospodarowania placu o powierzchni 350 m2. Zaplanowano wykonanie projektu podjazdu z …

Wykonawca kanalizacji w Ostrożance zakończył prace przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej na drodze przez wieś.

Ku końcowi zmierza inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrożance, której inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. W części miejscowości sieć kanalizacyjna została wybudowana w ciągu drogi gminnej. Firma Trak-Kop Mirosław Cieplak, która wykonała sieć kanalizacyjną odtworzyła nawierzchnię asfaltową na drodze …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn, że dnia 7 kwietnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Dobiega końca inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej w Osinach oraz Ostrożance. Po dokonaniu odbiorów inwestycji mieszkańcy obu miejscowości mogą podłączać swoje domy do kanalizacji.

Informacja na temat możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków była głównym tematem zebrań wiejskich, które odbyły się w sobotę 2 kwietnia w remizach OSP w Osinach i Ostrożance. W spotkaniach uczestniczyli wójt gminy …

Zebranie podsumowujące działalność OSP Ostrożanka odbyło się w sobotę 12 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

Spotkanie poprowadził Stefan Niewczas, prezes OSP w Ostrożance. Gośćmi zebrania byli posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, Tadeusz Sobczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Paweł Staszałek, komendant gminny ZOSP …

W gminie Mirzec rozpoczęły się zebrania sołeckie. Mieszkańcy decydują o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Do tej pory zebrania odbyły się w sołectwach Gadka, Jagodne, Małyszyn oraz Ostrożance. Mieszkańcy sołectwa Gadka zdecydowali o przeznaczeniu funduszy na konserwację rowu melioracyjnego w swoim sołectwie. W sołectwie Jagodne pieniądze zostały przeznaczone na wykonanie zjazdu z drogi …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że 9 sierpnia 2021 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym nr 20 (naprzeciw remizy OSP Tychów Stary) od godz. 1000do 1800 wystawione zostaną kontenery, do których …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn, że dnia 5 lipca 2021 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Obydwa zebrania związane były ze zmianą nazw przedsięwzięć realizowanych w 2021 w ramach funduszy sołeckich wsi. Pierwotnie mieszkańcy Ostrożanki zdecydowali o tym, że z funduszu sołeckiego wyposażą Klub Tradycji i Nowoczesności w Ostrożance oraz doposażą stołówkę w Szkole Podstawowym w Tychowie Starym, gdzie chodzą dzieci z Ostrożanki. Ponieważ jednak szkoła pozyskała na ten cel środki …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sierż. szt. Berta Szlufik-Smulska z Posterunku Policji w Mircu oraz inspektor ds. bezpieczeństwa Andrzej Kutwin z Urzędu Gminy w Mircu odwiedzili najmłodszych podopiecznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Mirzec, składając im serdeczne życzenia zdrowia , szczęścia, powodzenia w przedszkolu i szkole oraz spełnienia wszelkich dziecięcych marzeń.

Delegacja dorosłych odwiedziła kolejno: …

Zadanie realizowane przez PWiK Sp z o.o. w Starachowicach. Wykonawcą inwestycji jest firma F.U.H.P. „Trak-Kop” Mirosław Cieplak. Jej koszt wyniesie 2 618 756,10 zł. Przewidywany termin oddania kanalizacji do użytku przewidziany jest na 6 września 2021 r. Sieć kanalizacyjna składa się z odcinków grawitacyjnych i tłocznych.

Na placu budowy byli w ubiegłym tygodniu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny …

Powrót do góry