Rusza remont drogi dojazdowej w sołectwie Ostrożanka - Gmina Mirzec

Umowę na remont drogi podpisują skarbnik Urszula Barszcza, wójt Mirosław Seweryn i Kazimierz Niewczas.

Wyremontowanych zostanie 250 metrów drogi na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas na remont 250-metrowego odcinka drogi gruntowej na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Zakres prac przewiduje wykonanie robót ziemnych, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa wraz z obustronnym poboczem o łącznej szerokości 3,5 metra. Wykonanie prac będzie kosztowało 56 260 złotych. Zakończenie robót planowane jest na 31 października 2023 roku.

Powrót do góry