fundusz sołecki Archives - Gmina Mirzec

W poniedziałek 18 września obyły się ostatnie dwa zebrania wiejskie: w Ostrożance i Małyszynie.

Zebranie wiejskie sołectwa Ostrożanka odbyło się budynku OSP  (Klub Tradycji i Nowoczesności), na którym mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Społeczność lokalna zagłosowała za kontynuacją remontu drogi wewnętrznej (II etap), zakup szafy chłodniczej i zmywarko-wyparzarki do OSP.

Mieszkańcy sołectwa …

W czwartek 14 września mieszkańcy sołectw Tychów Nowy oraz Tychów Stary zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 roku.

Zebranie wiejskie odbyło się w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym, na którym mieszkańcy zagłosowali nad zmianą przeznaczenia całości środków funduszu sołeckiego na 2023 rok. Zostaną one przeznaczone na zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w …

Mieszkańcy sołectw Trębowiec oraz Osiny w środę, 13 września, zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Mieszkańcy zgromadzeni w Szkole Podstawowej w Trębowcu na zebraniu wiejskim zagłosowali za przeznaczeniem środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok na wytyczenie geodezyjne dwóch dróg dojazdowych do pól: w Trębowcu Dużym oraz Trębowcu Małym, a także na doposażenie Szkoły …

W poniedziałek 11 września odbyły się zebrania wiejskie w Jagodnem oraz w Gadce w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Mieszkańcy Jagodnego zdecydowali, że środki funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do strażnicy OSP ( m.in. mundury strażackie, wyposażenie kuchni, monitoring przy remizie, a ponadto ławki do Szkoły Podstawowej). Na zebraniu poruszone zostały …

Umowę na remont drogi podpisują skarbnik Urszula Barszcza, wójt Mirosław Seweryn i Kazimierz Niewczas.

Wyremontowanych zostanie 250 metrów drogi na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas na remont 250-metrowego odcinka drogi gruntowej na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

Zakres prac przewiduje wykonanie robót ziemnych, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa wraz …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz radnymi i przedstawicielami Rad Soleckich z poszczególnych sołectw zapraszają na zebrania wiejskie.

Pierwsze zebranie odbędzie się 8 września o godzinie 17.00 w hali gimnastycznej w Mircu. Będzie to zebranie mieszkańców sołectwa Mirzec I. O godzinie 19.00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Mirzec II. Głównym tematem spotkań będzie przyjęcie wniosku w …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z sołtysem i Radą Sołecką sołectwa Jagodne serdecznie zapraszają mieszkańców Jagodnego na zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w poniedzziałek 26 czerwca 2023 roku o godz. 17.00 w nowo wyremontowanej strażnicy OSP Jagodne. Głównym tematem spotkania będzie przyjęcie wniosku w sprawie przeznaczenia pozostałych środków funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz sprawy …

W poniedziałek 19 grudnia odbył się odbiór inwestycji wykonanej w ramach funduszu sołeckiego.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji oraz jego zastępca Sławomir Płaneta, radna Agnieszka Idzik-Napiórkowska, dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik, sołtys Iwona stępień, przewodnicząca rady sołeckiej Justyna Kwapień, przedstawiciele wykonawcy oraz inżynier nadzoru. Prace zostały odebrane z uwzględnieniem …

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Mirzec zdecydowali na co zostaną przeznaczone pieniądze z przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Zebrania zostały przeprowadzone w dniach od 13 do 28 września 2022 roku we wszystkich sołectwach gminy Mirzec. Łącznie na zadania w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego przeznaczonych zostało 495 186,67 złotych.

Jako pierwsi o przeznaczeniu funduszu sołeckiego zdecydowali 13 września mieszkańcy sołectw Mirzec …

We wtorek 13 września odbyły się dwa zebrania wiejskie: dla Mirca I oraz Mirca II. O godzinie 17.00 rozpoczęło się zebranie wiejskie sołectwa Mirzec I, a o 19.00 sołectwa Mirzec II, oba w hali sportowej w Mircu. Na obu zebraniach mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Oba sołectwa przeznaczą środki na …

W przyszłym tygodniu rozpoczną się zebrania, podczas których mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego.

Poniżej terminy zebrań w poszczególnych sołectwach:

13 września, godz. 17.00, hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Mircusołectwo Mirzec II, 13 września, godz. 19.00, hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Mircusołectwo Ostrożanka, 21 września, godz. 17.00, remiza OSP w Ostrożancesołectwo Małyszyn …

Gmina Mirzec wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z budynku wielofunkcyjnego „Niwy” w Tychowie Nowym planuje zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Czwartkowe spotkanie (12 maja), w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Mirzec z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz kierownictwo i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym, radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło i sołtys Jadwiga Matysek miało na celu …

Powrót do góry