Ostrożanka. Kolejny odcinek drogi gotowy - Gmina Mirzec

Odbiór drogi wewnętrznej w Ostrożance

Na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn wyremontowanych zostało 140 metrów drogi wewnętrznej.

Zakończyły się prace przy remoncie odcinka drogi wewnętrznej na granicy pomiędzy sołectwami Małyszyn i Ostrożanka. Wyremontowany odcinek poprawi komfort dojazdu do gruntów rolnych w sołectwach Ostrożanka i Małyszyn.

Prace wykonałafirma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas za kwotę 46 399 złotych przy udziale pieniędzy z funduszu soleckiego. Powstało 140 metrów drogi i poboczy z kruszywa o łącznej szerokości 3,5 metra. W środę 19 czerwca odbył się odbiór wykonanych robót. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Ostrożanki Tadeusz Chojnacki, Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu, jego zastępca Sławomir Płaneta, przedstawiciele wykonawcy Kazimierz i Jakub Niewczas.

Wykonany w tym roku remont jest kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji. Wówczas wyremontowanych zostało 250 metrów drogi.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry