Krok w kierunku rozbudowy drogi Małyszyn – Krzewa - Gmina Mirzec

W tym roku powstanie dokumentacja projektowa dla drugiego etapu rozbudowy drogi gminnej Małyszyn – Krzewa.

W poniedziałek 9 maja wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą JR Andrzej Rybak na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy drogi. O długości 1800 metrów. Powstanie projekt drogi o szerokości 5 metrów z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szerokości 75 centymetrów oraz poboczem o takiej samej szerokości. Zaprojektowane zostaną także zjazdy na posesje oraz rowy odwadniające wzdłuż drogi.

Firma wykona projekt za 119 998,80 złotych. Termin wykonania prac to 15 grudnia 2022 roku.

Powrót do góry