Małyszyn. Zostali pełnoprawnymi uczniami - Gmina Mirzec

Siedmioro uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie złożyło ślubowanie i zostało pełnoprawnymi uczniami.

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w czwartek 28 października w szkole w Małyszynie. Na zaproszenie pierwszoklasistów, ich rodziców oraz społeczności szkolnej w Małyszynie w ślubowaniu uczestniczyła zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek, absolwentka Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

Uczestników uroczystości przywitała dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik. Pierwszoklasiści zaprezentowali szereg umiejętności nabytych podczas nauki w szkole. Dzieci śpiewały po polsku i po angielsku, recytowały wiersze i tańczyły, udowodniły, że potrafią liczyć i czytać. Uczniowie pierwszej klasy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, po czym dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik pasowała każdego z nich na ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali upominki od swoich starszych kolegów i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Prezenty przekazała im także zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek, która złożyła uczniom serdeczne życzenia z okazji rozpoczęcia nauki. Uroczystość zakończyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Małyszynie dołączyli: Aleksandra Bonio, Kamila Bujnowska, Franciszek Dębicki, Paweł Luba, Wojciech Koriat, Jakub Strabanik, Oliwia Struzikowska. Ich wychowawczynią jest Bożena Zielińska.

Powrót do góry