Małyszyn. Z okazji Dnia Samorządu - Gmina Mirzec

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie przygotowali piękny program o patriotycznym wydźwięku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Małyszynie co roku przygotowuje program artystyczny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Nie inaczej było w tym roku. W uroczystości udział wzięli uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: zastępca wójta gminy Anna Piątek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Anna Kawalec, radni z Małyszyna Agnieszka Idzik – Napiórkowska i Kazimierz Kozieł, sołtys Iwona Stępień, przewodnicząca Rady Sołeckiej Justyna Kwapień, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik. Gości przywitała dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik.

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu. Zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek wręczyła stypendia dla uczniów z bardzo wysokimi wynikami w nauce. Otrzymali je: Julia Okrutny, Mateusz Wójcik, Maja Milanowska, Zuzanna Maja Barszcz, Maria Kozik i Martyna Rokita. Nagrody z rąk dyrektor szkoły Katarzyny Rychlik odebrali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursie poetyckim „Kocham moją Ojczyznę”: Maria Kozik, Mateusz Wójcik, Piotr Kozik, Barbara Kucharska i Florentyna Rokita.

Duża grupa uczniów z kliku klas zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym. Młodzi aktorzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Za swój występ otrzymali gromkie brawa, a zaproszeni goście nie szczędzili im zasłużonych słów pochwały. Uczniowie do występu przygotowali się pod kierunkiem nauczycielek Bożeny Zielińskiej, Agnieszki Franczyk i Moniki Łęckiej.

Powrót do góry