Usuwanie azbestu Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie gminy.

Gmina Mirzec informuje, że otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania …

Gmina Mirzec informuje, że  zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2023 roku” zostało zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 118 152,00 zł.

Kwota dofinansowania z …

Podobnie jak w poprzednich latach gmina Mirzec zorganizuje akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy.

Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 120 000 złotych. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z Ryszardem Gliwińskim, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na dofinansowanie składają się środki …

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 października 2022 r. uruchomiła nabór wniosków dla rolników na wymianę pokryć dachowych na budynkach rolniczych, które zawierają azbest.

Wsparcie zostanie udzielone w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania …

Do końca lutego w Urzędzie Gminy w Mircu można składać wnioski o udzielenie w 2022 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Mircu – tel. (041) 276-71-93

Wzory dokumentów można pobrać …

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2022 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w Gminie Mirzec.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy w Mircu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Mircu …

Urząd Gminy w Mircu przypomina, że do 26 lutego można składać wnioski o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec.

Wnioski należy składać do 26 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i …

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w Gminie Mirzec.

Wnioski należy składać do dnia 26 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu.Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy …

Powrót do góry