Ważne dla rolników. Wnioski na wymianę pokrycia dachowego - Gmina Mirzec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 października 2022 r. uruchomiła nabór wniosków dla rolników na wymianę pokryć dachowych na budynkach rolniczych, które zawierają azbest.

Wsparcie zostanie udzielone w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy). Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 listopada 2022r. w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie ARMiR

Powrót do góry