Nabór wniosków na odbiór azbestu - Gmina Mirzec

Do końca lutego w Urzędzie Gminy w Mircu można składać wnioski o udzielenie w 2022 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Mircu – tel. (041) 276-71-93

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy w Mircu. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej: https://www.mirzec.pl/ z zakładki „Ochrona Środowiska => Gospodarka odpadami”, a także „Biuletynie Informacji Publicznej”.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

azbest-2023

Powrót do góry