Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2024 roku - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie gminy.

Gmina Mirzec informuje, że otrzymała dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2024 roku” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 96 000 zł.

Na kwotę dotacji składają się środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 96 000,00 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

UWAGA !!!

Otrzymana dotacja dotyczy wyłącznie wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, którym agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1. (“Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”).

loga-azbest
Powrót do góry