Informacja o realizacji gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2023 roku - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec informuje, że  zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2023 roku” zostało zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 118 152,00 zł.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 59 076,00 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 59 076,00 zł.

Wartość całego zadania wyniosła 118 152,00 zł.

Celem zadania było usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 20 000 m2, co daje 300 Mg odpadów. Prace obejmowały usuniecie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach – załadunek, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów z osiemdziesięciu dziewięciu nieruchomości. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Powrót do góry