Usuwanie odpadów zawierających azbest - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu przypomina, że do 26 lutego można składać wnioski o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec.

Wnioski należy składać do 26 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Mircu, tel. (041) 276 71 93.

Wzory dokumentów do pobrania w tutejszym urzędzie oraz udostępnione na stronie internetowej: azbest-2023

Powrót do góry