Mamy dofinansowanie na usunięcie azbestu - Gmina Mirzec

Podobnie jak w poprzednich latach gmina Mirzec zorganizuje akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy.

Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 120 000 złotych. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z Ryszardem Gliwińskim, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na dofinansowanie składają się środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (po 60 000 złotych).

Wyroby zawierające azbest w ilości około 300 ton (20 000 mkw), zalegające na posesjach zostaną usunięte do 30 września 2023 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z programu proszeni są o złożenie stosownego wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu.

W ubiegłym roku z terenu gminy Mirzec ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu usunęła 16 000 mkw wyrobów zawierających azbest, co daje 224 ton odpadów. Prace obejmowały usuniecie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów z osiemdziesięciu nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 41 126,40 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 41 126,40 zł. Wartość całego zadania wyniosła 82 252,80 zł.

azbest-2023

Powrót do góry