inicjatywy lokalne Archives - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców Gminy Mirzec do ubiegania się o środki na realizację własnych pomysłów w ramach inicjatywy lokalnej.

O realizację przedsięwzięć mogą ubiegać się mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Gminy Mirzec. Przedsięwzięcia te muszą zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się  do poprawy warunków …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, skarbnika gminy Mirzec, podpisał umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych na realizację inicjatyw lokalnych w 2022 roku.

Umowy podpisali: Joanna Stępień w mieniu Grupy inicjatywnej mieszkańców sołectwa Mirzec I , Anna Luszowska w imieniu Grupy inicjatywnej mieszkańców sołectw Mirzec I i Mirzec II, Maciej Rokita w imieniu Grupy Inicjatywnej mieszkańców sołectwa Trębowiec …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn zachęca  mieszkańców Gminy Mirzec do ubiegania się o środki na realizację własnych pomysłów w ramach inicjatywy lokalnej.

O realizację przedsięwzięć mogą ubiegać się mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika gminy Mirzec podpisał umowy z przedstawicielami pięciu grup inicjatywnych na realizację inicjatyw lokalnych w 2021 roku.

Umowy podpisali: Maciej Rokita i Marcin Franecki w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectwa Trębowiec, Zygmunt Sołtykiewicz w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectw Mirzec I i Mirzec II, Jadwiga Matysek w imieniu …

Powrót do góry