Informacja Wójta Gminy Mirzec w sprawie inicjatywy lokalnej - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn zachęca  mieszkańców Gminy Mirzec do ubiegania się o środki na realizację własnych pomysłów w ramach inicjatywy lokalnej.

O realizację przedsięwzięć mogą ubiegać się mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Gminy Mirzec.  Przedsięwzięcia te muszą zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się  do poprawy warunków ich życia. 

Termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z § 5 ust.5 Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej upływa z dniem 02.05.2022r. (poniedziałek). Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu  (pok. 220), Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec do dnia 02.05.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i kryteriów oceny wniosków, wzór wniosku o realizację zadania publicznego oraz klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.

Informacja-inicjatywy-2022

Powrót do góry