Inicjatywy lokalne w pięciu sołectwach - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika gminy Mirzec podpisał umowy z przedstawicielami pięciu grup inicjatywnych na realizację inicjatyw lokalnych w 2021 roku.

Umowy podpisali: Maciej Rokita i Marcin Franecki w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectwa Trębowiec, Zygmunt Sołtykiewicz w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectw Mirzec I i Mirzec II, Jadwiga Matysek w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectwa Tychów Nowy, Małgorzata Przygoda w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectwa Jagodne oraz Sylwia Błach w imieniu Grupy Inicjatywnej sołectwa Gadka.

Grupa Inicjatywna w sołectwie Trębowiec zaplanowała na 2021 rok zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w strażnicy OSP w Trębowcu. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano 6 900 złotych, przy czym wnioskodawcy zadeklarowali wkład własny w wysokości 2 277 złotych. 4 623 złote pochodzić będzie z budżetu gminy Mirzec. Zakończenie prac zaplanowano na 30 września 2021 roku.

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w Mircu to projekt, który zostanie zrealizowany przez Grupę Inicjatywną Mirca I i Mirca II. Koszt zadania to 8 000 złotych. Gmina zobowiązała się do sfinansowania równania, gipsowania i malowania ścian oraz położenia glazury i terakoty za kwotę 5 000 złotych. Wnioskodawcy zobowiązują się przekazać wkład własny w wysokości 3 000 złotych. Zakończenie remontu planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.

Grupa Inicjatywna z sołectwa Tychów Nowy zobowiązała się do wykonania remontu ścian korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w swojej miejscowości. Zaplanowany koszt przedsięwzięcia to 11 730 złotych. Z budżetu gminy Mirzec wnioskodawcy otrzymają 8 000 złotych. 500 złotych to wkład pieniężny wnioskodawców, a na 3 230 złotych wyceniono wkład pracy społecznej mieszkańców Tychowa Nowego. Zakres prac obejmie szlifowanie starej warstwy farby olejnej, zaprawienie ubytków ścian, zagruntowanie powierzchni oraz pokrycie jej nową farbą. Prace mają zostać zakończone do końca wakacji.

W budynku szkoły w Jagodnem zamontowanych zostanie 31 sztuk rolet okiennych. Koszt doposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym to 4 650 złotych. Gmina Mirzec z własnego budżetu wyasygnuje na ten cel 3 255 złotych. Wkład pracy społecznej wnioskodawcy wyceniono na 901 złotych, wkład pieniężny to 119 złotych, a wartość wkładu rzeczowego to 375 złotych. Rolety mają zostać zamontowane do końca lipca 2021 roku.

Grupa Inicjatywna sołectwa Gadka zaplanowała remont dwóch pomieszczeń szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Gadce. Wartość zadania to 6 429 złotych. Gmina Mirzec przeznaczyła na ten cel 4 088 złotych. Wnioskodawcy zaoferowali wkład pracy społecznej o wartości 408 złotych oraz wkład rzeczowy o wartości 1 933 złotych. Zaplanowano malowanie dwóch pomieszczeń szatni oraz ułożenie paneli podłogowych. Prace mają zakończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

Program Inicjatyw Lokalnych to partnerstwo gminy Mirzec oraz mieszkańców poszczególnych sołectw, które ułatwia realizację działań lub inwestycji potrzebnych w lokalnych społecznościach. Wnioskodawcy muszą zapewnić na realizację inicjatywy 30 procent wkładu własnego w formie pieniężnej, w formie wkładu rzeczowego lub pracy społecznej. Gmina może sfinansować maksymalnie do 70 procent kosztów projektu, nie więcej niż 10 tysięcy złotych.

Powrót do góry