Osiem cennych inicjatyw - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na realizację inicjatywy lokalnej w sołectwie Gadka

Osiem inicjatyw lokalnych zostanie zrealizowanych w tym roku w gminie Mirzec.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych na realizację inicjatyw lokalnych. Wójt Mirosław Seweryn pogratulował przedstawicielom grup inicjatywnych ciekawych pomysłów oraz życzył pomyślnej realizacji zamierzeń.

W 2024 roku realizowanych będzie osiem inicjatyw lokalnych. Są to:

  • „25 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Osinach sztandaru imienia Gustawa Kwiecińskiego”. W ramach inicjatywy zorganizowane zostały obchody rocznicowe nadania szkole sztandaru. Zakupione zostały kwiaty, okolicznościowe przypinki, ramki na zdjęcia, materiały do wykonania pamiątkowej gabloty, mikrofony sceniczne, przedłużacz. Uroczystości odbyły się 4 czerwca 2024r. Wysokość dotacji z gminy to 5 700 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 3 630 zł. Całkowity koszt zadania to 9 330 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisały Iwona Seweryn i Justyna Jabłońska.
  • „Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Trębowcu”. Zakres prac obejmuje skucie starych płytek, wyrównanie powierzchni, uporządkowanie terenu, wywóz gruzu, zakup materiałów oraz ułożenie nowych płytek. Wysokość dotacji z gminy to 4 340 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 1 882,70 . Całkowity koszt zadania to 6 222,70 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisał Maciej Rokita.
  • „Zagospodarowanie Klubu Wiejskiego „Niwy” w Tychowie Nowym – etap II”. W ramach inicjatywy planowane jest zagospodarowanie terenu przy budynku: przygotowanie koncepcji zagospodarowania, zerwanie darni i jej wywóz, przekopanie ziemi, zakup siatki przeciw kretom, obrzeży trawnikowych, agrowłókniny i kory, ułożenie siatki przeciw kretom, wyrównanie terenu, zasianie trawnika, zakup drzew i krzewów, nasadzenia, podlewanie roślin i trawnika, uporządkowanie terenu. Wysokość dotacji z gminy to 4 250 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 1 883,60 zł. Całkowity koszt zadania to 6 133,60 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisał Sylwester Spadło.
  • “Kącik relaksacyjny w Szkole Podstawowej w Mircu”. W ramach realizacji inicjatywy zakupione zostaną kanapa, pufy, dywan i naklejki na ścianę. Ściany zostaną przygotowane (zaszpachlowanie ścian, wyrównanie nierówności), po czym grupa inicjatywna zaaranżuje nową przestrzeń. Wysokość dotacji z gminy to 2 650 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 1 189,20 zł. Całkowity koszt zadania to 3 839,20 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisała Anna Kawalec.
  • „Naprawa ogrodzenia oraz doposażenie altany na Mirzeckiej Polanie”. Grupa inicjatywna planuje zakupić materiały potrzebne do naprawy ogrodzenia oraz budowy dwóch szaf do altanki, wykonać prace naprawcze, wykonać szafy i dostarczyć je do altanki. Wysokość dotacji z gminy to 1 004,78 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 656 zł. Całkowity koszt zadania to 1 661.08 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisała Joanna Stępień.
  • „Odświeżenie drewnianej altany na placu OSP w Gadce oraz wykonanie ogrodowego grilla”. Planowane są zakupy materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac, wyczyszczenie altany, zaimpregnowanie drewna i pomalowanie altany oraz wykonanie grilla ogrodowego. Wysokość dotacji z gminy to 1 960 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 851,30 zł. Całkowity koszt zadania to 2 811,30 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisała Sylwia Błach.
  • „Doposażenie sal przedszkolnych oraz dwóch jadalni w rolety termoizolacyjne w Publicznym Przedszkolu w Mircu”. W ramach inicjatywy planowany jest zakup 11 sztuk rolet termoizolacyjnych oraz ich montaż w miejsce obecnych wertikali w czterech pomieszczeniach o dużym nasłoniecznieniu. Wysokość dotacji z gminy to 3 630,00 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 2 742,30 zł. Całkowity koszt zadania to 6 372,30 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisała Bernadeta Kalista.
  • „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Ostrożance”. Planowane są zakupy roślin, ziemi ogrodniczej, kory i geowłókniny a także przygotowanie podłoża i wykonanie rabat przed budynkiem OSP w Ostrożance. Wysokość dotacji z gminy to 2 996,70 zł, wartość wkładu rzeczowego oraz pracy własnej to 1 762,80 zł. Całkowity koszt zadania to 4 759,50 zł. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisał Radosław Gralec.
  • Zobacz więcej zdjęć
Powrót do góry