droga dojazdowa Archives - Gmina Mirzec

W tym roku zakończy się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Przebudową 473 metrów drogi zajmie się firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. We wtorek 4 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy na wykonanie prac za kwotę …

Zakończyła się procedura odbiorowa drogi prowadzącej do posesji w Osinach -Majoracie.

Odcinek drogi gruntowej leżący na terenie gminy Mirów, prowadzący do posesji położonych w Osinach Majoracie został wzmocniony i utwardzony. Prace wykonała firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe z Tychowa Nowego. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem inwestycji sprawowała gmina Mirzec, która poniosła zdecydowaną większość kosztów inwestycji. Koszt całego …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z właścicielem firmy ST Projekt Jacek Staniek z Kątów koło Włoszczowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Gadka do łąk”.

Umowa reguluje warunki opracowania dokumentacji dla rozbudowy drogi gminnej o długości 300 metrów. Planowana jest dokumentacja dla drogi bitumicznej o szerokości 3,5 metra z poboczem …

Zakończyła się przebudowa trzeciego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym wykonała firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Na odcinku 500 metrów wykonane zostały roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, warstwy podbudowy, warstwy …

Trwa przebudowa 500-metrowego odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary – Tychów Nowy.

Prace prowadzi firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Do końca października 2021r. przewidziane jest wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy nawierzchni z kruszywa a także wykonanie obustronnych poboczy. Koszt prac to 79 …

Do końca października ma zakończyć się budowa kolejnego, trzeciego już odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę na wykonanie przebudowy 500 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym z firmą Transport Ciężarowy …

Gmina Mirzec otrzymała kolejne, trzecie już dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy.

W piątek 30 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim umowę, na mocy której Gmina Mirzec otrzymała 32 000 złotych na przebudowę kolejnych 500 metrów drogi dojazdowej do pól …

Powrót do góry