Kolejny odcinek drogi do pól gotowy - Gmina Mirzec

Zakończyła się przebudowa trzeciego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym wykonała firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Na odcinku 500 metrów wykonane zostały roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni z kruszywa a także obustronne pobocza. Prace kosztowały 79 245 złotych. W 2021 roku Gmina Mirzec otrzymała 32 000 złotych dofinansowania na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego.

W poprzednich latach (2019 i 2020 rok), także dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego, wyremontowany został odcinek drogi o łącznej długości 950 metrów.

Powrót do góry